Ali Babacan, Deva Partisi’nin Ekonomi Eylem Planını Açıkladı ‘Güçlü ekonomi, tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir’

DEVA Partisi Genel Lideri Ali Babacan, partisinin iktisat ve finans siyasetleri hareket planını açıkladı. İşte 119 husustan oluşan hareket planında öne çıkanlar: Ücretliler üzerindeki vergi yükü azaltılacak, Varlık Fonu ve Cumhurbaşkanlığı’na bağlı siyaset şuraları kapatılacak, tüm harcamalar bütçeye taşınacak, KÖİ projeleri denetlenecek, mali kural uygulanacak, kamu ihale kanunu AB standartlarına nazaran yazılacak…

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Lideri Ali Babacan, İstanbul’da düzenlenen tanıtım toplantısında partisinin iktisat ve finans siyasetleri aksiyon planını açıkladı. Babacan’ın akabinde kelam alan DEVA Partisi İktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakcı hareket planının detaylarını paylaştı.

‘Güçlü iktisat, hukukun tam işlediği bir yerde yükselecektir’

Konuşmasında “Ne yapmamız gerektiğini çok düzgün biliyoruz. Yalnızca yapılması gerekenleri yapacağız” sözlerine yer veren Babacan şunları söyledi:

“Güçlü iktisat fakat tam demokratik Türkiye tabanında yükselecektir. Güçlü bir iktisat lakin ve fakat, özgürlüklerin tesis edildiği, insan haklarının tanındığı, hukukun ve adaletin tam işlediği, ehliyetin, liyakatin ve istişarenin devletin her kademesinde hâkim olduğu bir Türkiye tabanında yükselecektir.”

Türkiye’nin kişi başına düşen ulusal gelirde, gelir dağılımı adaletinde, memleketler arası yolsuzluk algı endeksinde ve dünya ekonomileri ortasındaki sıralamasında geriye gittiğini sayılarla anlatan Babacan kelamlarını şöyle sürdürdü:

‘Türkiye’nin yarınlarını sistematik bir biçimde tasarlıyoruz’

“Eylem planımızın temelinde, partimizin ‘güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme’ maksadı yer alıyor. Daha evvel açıkladığımız tarım aksiyon planımız, dijital dönüşüm ve teknoloji alanında yarına atılım aksiyon planımız ve toplumsal siyasetler hareket planımız bugün açıklayacağımız hareket planını tamamlayıcı nitelikte. Aksiyon planlarımızla birlikte Türkiye’nin yarınlarını şimdiden sistematik bir biçimde kuruyoruz, tasarlıyoruz.”

Sistem yeni aksiyon planlarıyla beslenecek

“En yakın vakitte; tabiat hakları, etraf, mahallî idareler, şehircilik, sanayi, güç, eğitim, KOBİ ve esnaf üzere alanlarda da hareket planlarımızı açıklayacağız. Sistem şöyle işleyecek: Sistemin makro iktisat ayağı fiyat istikrarını ve finansal istikrarı sağlarken, sektörel siyasetler alanı rekabet gücümüzü yükselten ataklara odaklanacak. Büyümenin kapsayıcı olması ve nimetlerinden herkesin adil bir halde faydalanması maksadıyla düzgün tasarlanmış toplumsal siyasetler uygulanacak. Türkiye’nin yeşil iktisada geçişine tabiat hakları ve etraf aksiyon planımız öncülük edecek. Eğitim hareket planımız, gençleri yarınların bilgisi ve maharetiyle donatan bir yaklaşımla hazırlanacak.”

Çok yoksulluk sıfıra, enflasyon ve işsizlik tek haneye çekilecek

Kişi maşına düşen ulusal geliri, cumhuriyet tarihinde birinci kere, iktidarlarının birinci periyodunun sonunda yüksek gelirli ülkeler kümesine yükselteceklerini söyleyen Babacan, enflasyon ve işsizlik oranlarında tek haneli sayıları hedeflediklerini de kelamlarına ekledi. Babacan, hareket planının beş temel maksadını şöyle sıraladı:

“Birinci gayemiz; Türkiye’yi orta gelir tuzağından kurtarıp, kişi başına ulusal geliri iktidarımızın birinci periyodunun sonunda yüksek gelirli ülkeler kümesine yükseltmektir. İkinci maksadımız; ülkemizi gelir dağılımında OECD içinde en makus sırada olmaktan kurtarmaktır. Çok yoksulluğu tekrar sıfırlamaktır. Üçüncü amacımız; dünya pazarlarındaki piyasa hissemizi artırarak iktisadımızı sürdürülebilir bir dış istikrar yapısına kavuşturmak ve dünyaya yüksek teknolojiye dayalı, katma pahası yüksek eser ve hizmet ihraç eden bir ülke olmaktır. Birinci üç maksadımızı, Türkiye’nin yıldızını dünya çapında parlatmak gayesiyle belirledik. Zira, İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif’in dediği üzere; ‘Dünya koşuyorken yolun üstünde yatılmaz, davranmayacak kimse bu meydana atılmaz’ şiarıyla hareket ediyoruz. Bu meydanı dolduracak olanların da DEVA Partisi’nin ehliyet ve liyakat sahibi takımları olacağını çok uygun biliyoruz. Dördüncü amacımız; enflasyonu bir defa daha tek haneli ve düşük sayılara indirmektir. Yeniden iş başa düşecek. Ve beşinci amacımız; işsizlik oranını tek haneli düzeye yine çekmektir.”

‘Mali kuralla bir arada daimî nitelikte sayısal gayeler belirleyeceğiz’

Babacan, partisinin iktisat ve finans siyasetleri aksiyon planında yer alan kimi hususları ise şu sözlerle açıkladı:

“İstikrar odaklı iktisat ve finans siyasetleri izleyeceğiz. Vakti vaktinde bana ‘Fren Ali’ diyenlerin Türkiye’ye dayattığı ‘dur-kalk tipi’ istikrarsız büyüme modelini derhal terk edeceğiz. Ortaya koyduğu maksatların hiçbirini tutturamayan ve daima itimat kaybına uğrayan anlayışa son vereceğiz. Mali kural uygulamasını hayata geçireceğiz. Mali disiplin anlayışını kalıcı hale getirerek öngörülebilirliği arttıracağız. Temel bütçe büyüklüklerine ait daimî nitelikte sayısal amaçlar, sınırlamalar ve prensipler belirleyeceğiz.”

Tüm harcamalar kamu harcaması yapılmasına son verilecek

“Kamunun tüm harcamalarını, iktidarımızın birinci 90 gününde bütçeye taşıyacağız. Zira bütçe dışı bir sürü iş oluyor. Bütçe Meclis’ten geçiyor, uyan yok. Bütçe’nin kat kat üzerinde harcanan kalemler oluyor, Meclis’in haberi yok. Bütçe dışı tekniklerle kamu harcaması yapılmasına son vereceğiz. Şeffaf olacağız. Gazi meclisimizin bünyesinde ‘kesin hesap komisyonu’ kuracağız.”

Merkez Bankası lideri banka kanunu haricindeki bir düzenlemeyle vazifeden alınamayacak

“Partili ve taraflı cumhurbaşkanlığı sistemiyle bir arada devlet kurumlarında yaşanan tahribat, ekonomik buhranın ana tetikleyicilerinden birisi oldu. ‘Yeter artık’ diyeceğiz. İktisat idaresine çekidüzen vereceğiz. Bu kapsamda; Merkez Bankası’nı tam bağımsızlığa kavuşturacağız. Merkez Bankası liderinin, lider yardımcılarının ve şura üyelerinin banka kanunu haricindeki bir düzenlemeyle misyondan alınmasını engelleyeceğiz.”

TÜİK’e inanç testi mecburiliği

“TÜİK’i, sayıları ayarlama enstitüsü olmaktan çıkartacağız. TÜİK’in yayınladığı istatistiklerin akademisyen ve uzmanlardan oluşan kurullar tarafından itimat testine tabi tutulmasını zarurî hale getireceğiz. TÜİK’e bir dış kontrol düzeneği kuracağız.”

Varlık Fonu ve cumhurbaşkanlığına bağlı siyaset heyetleri kapatılacak

“DEVA Partisi iktidarının birinci 90 gününde, Türkiye Varlık Fonunu kapatacağız. Hazine birliğini bozan, borçlanmayı arttıran ve tam bir kara delik haline dönüşen Varlık Fonu’nu tarihin utanç sayfalarına yazacağız. Varlık Fonu’nda yer alan KİT’leri ve başka kamu varlıklarını, hazine ve özelleştirme yönetimi üzere yapılara bağlayarak düzgün yönetilmesini ve düzgün denetlenmesini sağlayacağız. Bir kilit de Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki siyaset heyetlerine ve ofislerine vuracağız. Yaptıkları işleri ilgili bakanlık ve kurumlara devredeceğiz.”

KÖİ projelerinin tamamı denetlenecek

“Toplum vicdanımızda açılan yaraları güzelleştirmekte ve israfı önlemekte kararlıyız. Bu kapsamda; Kamu Özel İşbirliği projelerindeki usulsüzlük ve yolsuzlukların takipçisi olacağız. Bu projelerin tamamını ancak tamamını teknik, idari, tüzel ve yasama kontrolüne tabi tutacağız. Kaçış yok. Deva Ekonomisi’nde bu milletin bir damla alın terinin, bir damla akıl terinin dahi heba edilmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Kamu ihale kanununun değiştirilmesine nitelikli çoğunluk kaidesi

“Kamu ihale kanununu da sil baştan, yine yazacağız. Avrupa Birliği’nde 28 ülkede kullanılmış olan mevzuatı referans alacağız. Kamu İhale Kanunu yürürlüğe girdiğinden bu yana 200’e yakın kere değiştirildi. Kamu İhale Kanunu’nun değiştirilmesinde Meclis’te nitelikli çoğunluk kuralı getireceğiz.”

Ücretliler ve temel muhtaçlıklar üzerindeki vergi düşürülecek

“İmar kaynaklı rantları adil bir formda vergilendireceğiz. Ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltacağız. Taban fiyatla, düşük fiyatla çalışanların eline geçen fiyatın net ölçüsünü arttıracağız. Gelir vergisi tarifesini, aileyi ve çocuk sayısını dikkate alarak düzenleyeceğiz. Temel muhtaçlıklar üzerindeki ÖTV’yi kaldıracağız, KDV’yi indireceğiz.”

Gümrük Birliği tarım ve hizmet dallarıyla genişleyecek

“Stratejik gayemiz olan Avrupa Birliği istikametinde kararlı ve büyük adımlarla yürüyeceğiz. Gümrük Birliği’ni hizmet, kamu alımları ve tarım bölümlerini de kapsayacak biçimde genişleteceğiz. Türkiye’ye direkt yatırımların çekilmesini, ülkemizin bir üretim ve hizmet üssü olmasını sağlayacağız. Hizmet ve tarım dallarının rekabet gücünü arttıracağız.”

Gençlere, bayanlara ve engellilere yeni imkânlar

“Gençlerin ziraî üretim, kırsal turizm, ekolojik yenilikçilik üzere kırsal alanlardaki iş ve istihdam imkânlarından daha fazla yararlanmalarını sağlayacağız. Mahalle mahalle kreş ve yaşlı bakım merkezleri bayan istihdamının artmasına takviye verecek çok değerli adım olacak. Engelli vatandaşlarımızın bilhassa yazılım, kodlama, siber güvenlik, e-ticaret uzmanlığı, büyük bilgi yöneticiliği üzere alanlarda nitelikli eleman olarak istihdam edilmelerini değerli bir husus olarak görüyoruz.”

‘Geçmiş başarılarımızın üstüne yepisyeni muvaffakiyetler ekleyeceğiz’

“119 husustan oluşan hareket planımız Türkiye’yi güçlü, saygın, özgür ve güçlü bir ülke yapma idealimizde kilometre taşı olacak. Uçağın kalkış pistini hazırlayacak. Ülkemizi daha evvel 2001 ve 2008-2009 krizlerinden nasıl çıkarttıysak, bugün yaşanan siyaset, hukuk ve iktisat krizinden kurtarmak da yeniden bizlere nasip olacak. Anlatacak hiçbir muvaffakiyet kıssası kalmayan bu iktidarın, ortak akıl ve istişare devrindeki başarılarımızı istismar etmesine müsaade vermeyeceğiz. Geçmiş başarılarımızın üstüne yesyeni muvaffakiyetler ekleyeceğiz. Ülkemiz için çok daha uygununu, tekrar bizler yapacağız.”

Hareket planının detaylarını İbrahim Çanakcı anlattı

Hareket planının ayrıntılarını Babacan’ın akabinde sunum yapan DEVA Partisi İktisat ve Finans Siyasetleri Lideri İbrahim Çanakcı paylaştı. DEVA Partisi’nin yeni hareket planı şu sekiz başlıktan oluşuyor: İktisat idaresinin güçlendirilmesi, para siyaseti, maliye siyasetleri (bütçe ve vergi), finans siyasetleri, ihracat, yatırım ve iş ortamının uygunlaştırılması, iş gücü siyasetleri ve mesleksel eğitim siyasetleri.

Türkiye’nin düşük büyüme, işsizlik, enflasyon, yoksulluk ve mali yapıların heba edilmesi üzere can yakıcı meseleleri olduğunu söyleyen Çanakcı, son periyotta yaşanan kur, faiz ve enflasyon şoklarının ve belirsizliğin ülkeyi felç ettiğin savundu. “Maceracı iktisat siyasetleri Türkiye’yi yoksul ülkeler ligine yanlışsız süratle sürüklemektedir” diyen Çanakcı’nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Strateji ve planlamadan sorumlu yeni kurum kurulacak

“Uzun vadeli strateji ve planlamadan sorumlu bir kurum kuracağız. Devlet Planlama Teşkilatı’nın kapatılması büyük bir yanlış olmuştur. Tıpkı isimde olmasa bile, emsal işlevleri ifa edecek bir kuruma gereksinimi var.”

Çoklu maaş uygulaması kaldırılacak

“Kamu vazifelilerinin birden fazla yerden gelir elde etmesi, bilhassa son devirlerde kamu vicdanını derinden yaralayan bir olay. Bunun da ortadan kaldırılmasını ve bununla ilgili yasal altyapı hedefliyoruz.”

Siyasi nüfuz sahibi şahısların ve yakınlarının mali süreçlerine nezaret

“Türkiye, OECD Mali Aksiyon Gücü tarafından gri listeye alınmış durumda. Mali Hareket Gücü’nün ahenk standartlarına tam ahenk sağlama konusunda eksikliklerimiz var. Hiç uyumlu olmadığımız standartlardan bir tanesi, siyasi nüfuz sahibi bireylerin ve yakınlarının transferleri ve mali süreçlerinin çok daha yakın nezarete tabi tutulmasıdır. DEVA Partisi iktidarında bu düzenlemeyi de hayata geçirerek tam ahenk sağlamayı hedefliyoruz.”

Kamu bankalarına limit ve kriterler getirilecek

“Kamu bankaları kuruluş hedefleriyle dengeli olmayan kredilendirme faaliyetlerine girdiler. Bugün Halk Bankası esnafın, Ziraat Bankası çiftçinin bankası değil. Medyadan, çok değişik bölümlere kadar kredilendirme var. Kamu bankalarına hem bölüm hem de konsantrasyon riskleriyle ilgili limit ve kriterler getirmeyi öngörüyoruz. Kamu bankalarının kesim içinde rekabeti bozmamalarını sağlayacağız. Kamunun denetim ettiği büyük şirket ve bankaların yüzde 25 oranından az olmamak üzere halka açılmasını hedefliyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • Ali Babacan, Deva Partisi’nin Ekonomi Eylem Planını Açıkladı ‘Güçlü ekonomi, tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Ali Babacan, Deva Partisi’nin Ekonomi Eylem Planını Açıkladı ‘Güçlü ekonomi, tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir’ için yorumda bulun

    Ali Babacan, Deva Partisi’nin Ekonomi Eylem Planını Açıkladı ‘Güçlü ekonomi, tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir’ için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Ali Babacan, Deva Partisi’nin Ekonomi Eylem Planını Açıkladı ‘Güçlü ekonomi, tam demokratik Türkiye zemininde yükselecektir’ için ilk yorumu yapabilirsin.