‘’Bay Kriz, enerji krizinin de esas sorumlusudur.’’

Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener 16 Şubat Çarşamba günü TBMM küme toplantısında;

Kusur üstüne kusur yapan, beceriksizlikte âdeta bir ekol hâline gelen ve artık vadesini ziyadesiyle dolduran iktidarın son çırpınışlarına, sayın Erdoğan’ın kur muhafazalı döviz hesaplarıyla milletimize yaptığı dövizi ve altını bozdurma davetine, Ak Parti sayesinde Türkiye’nin dünyanın en eğitimli moto kurye ağına sahip olmasına, yüksek elektrik ve doğal gaz artırımlarına, KDV indiriminden olumlu sonuç alabilmek için neler yapılabileceğine, Ampulü Bulan Adam ve idaresinin Isparta’yı 72 saat boyunca karanlığa hapsetmesine, Yandaş Şirketler Teşvik Genel Müdürü üzere çalışan Güç Bakanı’nın açıklamalarına, bütün krizlerde olduğu üzere güç krizinde de başrol olan sayın Erdoğan’a dair görüşlerini paylaştı.

Güç arzının kesintisiz olarak sağlanabilmesi gayesiyle sürdürülebilir kalkınma gayelerine uygun olarak başka bölümleri de kapsayacak halde master planını anlattı.

Milletin Kürsüsü’nde kelam Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin sesi olmak için Zaide Şahin’in oldu.

Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener 16 Şubat Çarşamba günü TBMM küme toplantısında;

Yanılgı üstüne yanılgı yapan, beceriksizlikte âdeta bir ekol hâline gelen ve artık vadesini ziyadesiyle dolduran iktidarın son çırpınışlarına değinirken artık Ak Parti iktidarının elinde hiçbir mazeretinin kalmadığını söyledi. Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener; ‘’Artık takke yerlerde gezerken tüm cesametiyle ortaya çıkan keli çok net biçimde görüyoruz. Hakikaten sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde her ayın bir evvelki aydan daha güzel olacağını söyledi. Bu kelam size de bir yerden tanıdık geldi mi? Türk iktisadını büyük bir ahenk içerisinde el ele verip batırdıkları Damat Bakan da bir gece birden ortadan kaybolmadan evvel tam olarak bu türlü söylüyordu. Hatırlayın. Mart Şubat’tan, Nisan Mart’tan, Mayıs da Nisan’dan yeterli olacaktı değil mi? Pekala sonunda ne olmuştu? Damat Bakan paket olmuştu. Demek ki artık sayın Erdoğan da ufukta beliren seçimin sonuçlarını görmeye başlamış. Demek ki damadıyla tıpkı yolun yolcusu olduklarını artık kendisi de anlamış.’’ diye konuştu.

Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener, sayın Erdoğan’ın kur muhafazalı döviz hesaplarıyla milletimize yaptığı dövizi ve altını bozdurma davetine dikkat çekerken; ‘’Sayın Erdoğan sana bir sorum olacak. Madem milletimize; “Döviz ve altınlarınızı bozdurun.” daveti yapacaktın. O vakit sen ve damadın hazineyi neden döviz ve altınla borçlandırdınız? Madem kenara döviz koymak makus bir şeydi. O vakit yandaşlarınıza neden dövizle gelir garantisi verdiniz? Seni şimdiden uyarıyorum. Şayet milletimizden topladığın altınlarla tekrar yandaşlarının cebini doldurmanın peşindeysen hiç kusura bakma bu sefer başaramayacaksın. Bu cefakâr millete tıpkı kazığı bir sefer daha atamayacaksın.’’ dedi.

Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener, üniversite mezunu gençlerin teknoloji şirketlerinde çalışacaklarına, kendi teşebbüsleriyle uğraşacaklarına moto kuryelik yapmak zorunda kaldığını söylerken; ‘’Ak Parti sayesinde Türkiye dünyanın en eğitimli moto kurye ağına sahip oldu. Bu gençlerimiz, kar kış demeden kelle koltukta çalışıyorlar. Günde birkaç paket fazla teslim edebilmek için can güvenlikleri olmadan çalışıyorlar. Pandemiyle birlikte e-ticaret şirketleri kârlarını katladılar. Fakat maalesef bu düzgünleşme kuryelerin çalışma kurallarına yansımadı. Moto kuryeler takımsız bir biçimde çalıştırılıyor. Sıhhat sigortaları yok. Yasal teminatları yok.’’ diyerek gençlerin köle üzere çalıştırmalarına müsaade vermeyeceğini ve bu mevzunun takipçisi olacağını belirtti.

Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener, 1 Ocak’tan itibaren 125 artırımlı elektrik faturalarının bile iktidardakilerin gitmesi için kâfi bir sebep olduğunu söylerken; ‘’Daha maaşını alamadan artırımı eriyen taban ücretliler isyanda. Zati aldıkları üç kuruşla geçinmeye çalışan emeklilerimiz isyanda. Mağazalar isyanda. Fırınlar isyanda. Restoranlar isyanda. Lakin değişiktir. Güya artırımların sorumlusu kendisi değilmiş üzere sayın Erdoğan da isyanda. Onla çalışan milletvekilleri de isyanda. İşi gücü bırakmış, muhalefeti; ‘Yaygaracı’ diye suçlamakla meşgul. Artırımları ben mi yaptım kardeşim? Yahu çık, gez, gör. Tutan mı var?’’ diye konuştu.

Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener, besin fiyatlarındaki KDV oranının 8’den 1’e indirilmesinin bir kezlik bir tesir olduğunu söyledi ve bu usulle enflasyonun düşmeyeceğinin altını çizdi.

KDV indiriminden olumlu sonuç alabilmek ismine tekliflerde bulunan Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener; ‘’Piyasanın çok kıymetli bir kısmını elinde tutan firmalarda ve zincir marketlerde vergi indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetleyin. KDV iade alacağı doğan firmaların alacaklarını vakit geçirmeden vaktinde ödeyin. KDV indiriminden doğacak gelir kaybını telafi etmek için saray sefanıza ayırdığınız harcamaları kısın, israfı bırakın, sakın artırım yapmayın. Şayet tutup mazota, akaryakıta, elektriğe, doğal gaza, gübreye artırım yapmaya devam ederseniz bu döngü kaldığı yerden motamot devam eder. Bunu da aklınıza kazıyın.’’ dedi.

Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener 3 Şubat günü yaşanan ağır kar yağışıyla birlikte Isparta’nın 72 saat boyunca karanlıkta kalmasına ait; ‘’Aklı ve bilimi reddeden sayın Erdoğan, ekonomistlerden sonra artık de Edison’u mezarında karşıt döndürmeye karar verdi. Biliyorsunuz kendisi geçtiğimiz günlerde Ak Parti iktidarından evvel hayatımızda yalnızca, mum ve gaz lambası olduğunu argüman etti. Yani çağdaş hayatın birçok ögesi üzere ampulü de şahsen sayın Erdoğan ve arkadaşları keşfetmiş. Allah onlardan razı olsun. Partisinin sembolünü ampul olarak belirlemesi de herhâlde bu büyük buluşun bir nişanesi olsa gerek. Lakin gelin görün ki Ampulü Bulan Adam ve idaresi, Isparta’mızı tam 72 saat boyunca karanlığa mahkûm etti.’’ dedi.

Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener, Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyet için; ‘’Madem Isparta’mızın karanlığa hapsolmasına pürüz olamadınız. Bari insanımızı mahkûm ettiğiniz karanlığın yol açtığı ziyanlara deva olun. Isparta’yı bir an evvel afet bölgesi ilan ederek oluşan ziyanları karşılayın. Ayrıyeten sık sık yaşanan kesintiler sebebiyle konut ve iş yerlerindeki elektronik aygıtlar hasar gördü. Vatandaşlarımızı maharetsiz dağıtım şirketinin eline muhtaç etmeyin. Tüm bu hasarları da devlet olarak, hükûmet olarak, iktidar olarak siz karşılayın. 21’inci yüzyılda kabul edilmesi mümkün olmayan bu ihmalkârlığın faturasını da Ispartalı kardeşlerimize değil, bir zahmet maharetsiz dağıtım şirketine kesin. Özelleştirme lisansını da bir an evvel iptal edin.’’ diyerek iktidara seslendi.

Güç Bakanı’nın elektrik ve doğal gaz üzerine kelamlarını hatırlatan Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener; ‘’Uyarılarımıza ve tekliflerimize kulak vermek yerine, Yandaş Şirketler Teşvik Genel Müdürü üzere çalışan bu arkadaşın; ‘Söz konusu değil, badire yaşamayız.’ dediği her şey gerçek oldu.’’ dedi.

Genel Liderimiz Sayın Meral Akşener ülkemizde yaşanan bütün krizlerin tek bir sorumlusu olduğunu söylerken; ‘’Enerji üzere uzmanlık ve deneyim isteyen bir alanda marketçiden, manifaturacıdan, hafriyatçıdan, damattan büyük oyuncu yaratmak isteyen vizyonun mimarı sayın Erdoğan, namıdiğer Bay Kriz, dokunduğu her alanda olduğu üzere güçte yaşadığımız krizin de temel sorumlusudur. Bugün yaşadığımız güç krizi ve fahiş elektrik faturalarının sebebi; İran’ın her yıl olduğu üzere doğal gazı kesmesi, global güç fiyatları yahut kış kuralları değildir. Sayın Erdoğan sebep, yaşadığımız güç krizi sonuçtur.’’ diye konuştu.

Kişi başına güç tüketim ölçüsünde birincil güç tüketimi açısından dünya ortalamasının üçte ikisi, OECD ortalamasının ise dörtte biri düzeyinde olduğumuzu söyleyen Genel Liderimiz, güç güvenliğini ekonomik kalkınmanın ve ulusal güvenlik stratejisinin en temel itici güçlerinden biri olarak gördüğünü belirtti.

Bu doğrultuda dinamik bir yapıya sahip olan güç arzının kesintisiz olarak sağlanabilmesi gayesiyle sürdürülebilir kalkınma amaçlarına uygun olarak yalnızca güç kesimi bileşenleri ile değil, öbür bölümleri de kapsayacak formda bir master plan hazırlayacaklarını söylerken; ‘’Bu kapsamda karbon azaltmaya yönelik ve güç verimliliğini artırıcı teknolojilerin geliştirilmesi maksatlı davete dayalı Ar-Ge projeleri oluşturup sonuçlarını üretim odaklı olarak sanayi ile eşleştireceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde 4’üncü jenerasyon bölgesel ısıtma sistemleri için altyapı oluşturarak düşük sıcaklıkta ısıtma ile güç verimliliğinin bölgesel ısıtma üzerinden sağlanmasını hedefleyeceğiz.’’ diyerek projelerini paylaştı.

Her hafta dezavantajlı kümelerin sözcülerini Milletin Kürsüsü’nde ağırlayan Genel Liderimiz bu hafta Milletin Kürsüsü’nde Ispartalı vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin sesi olmak için kelamı Zaide Şahin’e verdi.

Küme Konuşmasının Tamamı:

Aziz milletim, kıymetli milletvekilleri, değerli basın mensupları;

Sizleri hürmet ve sevgiyle selamlıyorum.

Küme toplantımıza güzel geldiniz, sefalar getirdiniz.

Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta sonu Sayın Kılıçdaroğlu’nun konut sahipliğinde Ankara’da yaptığımız toplantı ülke gündemine oturdu.

Toplantımız büyük bir heyecan yarattı.

Bu heyecanın sebebi son derece açık ve nettir.

Milletimiz artık ortak akıl için bir ortaya gelebilen milletin ve memleketin sıkıntılarını birbirleriyle konuşabilen siyasetçiler istiyor.

“Ben yaptım oldu.” anlayışından bıkan milletimiz Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile unutulan istişare kültürünün ehemmiyetini görüyor.

Gerek kurumsal manada gerekse de fikren farklılaştıkları noktalar olsa da 6 siyasi parti başkanının memleket sorunları için bir ortaya gelmesi değerlidir.

Bu toplantı nedeniyle Cumhur İttifakı’nın bileşenlerini bir garip rahatsızlık almış üzere gözükse de biz ÂLÂ parti olarak bu toplantıyı kıymetli bir başlangıç olarak görüyoruz.

Zira ortak aklın ışığında problemleri ve tahlilleri konuşabilmeyi hem çağın hem de aklın gereği olarak görüyoruz.

Buradan başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere toplantıya iştirak eden Sayın Genel Liderlere,

huzurunuzda bir defa daha teşekkür etmek istiyorum.

Ayrıyeten bu vesileyle bu teşebbüsümüze büyük takviye veren bizlere güç verip şevkimizi artıran aziz milletimize bir defa daha teşekkür ediyorum.

Allah bizleri milletimize karşı utandırmasın.

Aziz milletim;

Son günlerde kusur üstüne kusur yapan, beceriksizlikte âdeta bir ekol hâline gelen ve artık vadesini ziyadesiyle doldurmuş bir iktidarın son çırpınışlarını izliyoruz.

Her sıkıştığında palavraya, hamasete ve kutuplaştırmaya sığınan Ak Parti iktidarının artık elinde hiçbir mazeretinin kalmadığını biliyoruz.

Artık takke yerlerde gezerken tüm cesametiyle ortaya çıkan keli çok net biçimde görüyoruz.

Hakikaten sayın Erdoğan geçtiğimiz günlerde her ayın bir evvelki aydan daha düzgün olacağını söyledi.

Bu kelam size de bir yerden tanıdık geldi mi?

Türk iktisadını büyük bir ahenk içerisinde el ele verip batırdıkları Damat Bakan da bir gece birden ortadan kaybolmadan evvel tam olarak bu türlü söylüyordu.

Hatırlayın.

Mart Şubat’tan, Nisan Mart’tan, Mayıs da Nisan’dan düzgün olacaktı değil mi?

Pekala sonunda ne olmuştu?

Damat Bakan paket olmuştu.

Demek ki artık sayın Erdoğan da ufukta beliren seçimin sonuçlarını görmeye başlamış.

Demek ki damadıyla birebir yolun yolcusu olduklarını artık kendisi de anlamış.

Ne diyelim?

Geç gelen bu farkındalıktan dolayı kendisini kutluyorum.

Lakin bu farkındalık göklerden gelen o kutlu kararı değiştirmeyecek.

Zira ok yaydan çıkalı çok oldu.

Zira yıllardır milletimize anlattıkları masallar, tutmadıkları kelamlar, beceremedikleri vaatler artık gün üzere ortaya çıktı.

Palavraların son kullanma tarihi geçti.

Yalancılar için artık yatsı vakti geldi.

Neden mi?

Gelin, birlikte hafızamızı tazeleyelim.

Yıl 2016, dolar 3.51’ken sayın Erdoğan çıkıp milletimize yastıkaltındaki dövizleri bozdurma daveti yapmıştı.

Yıl 2018, dolar 4.75’ken; “Ver yetkiyi, gör etkiyi” diyerek dolara, enflasyona ve faize kelamım ona meydan okumuştu.

Yıl 2019, dolar 5.64’ken; geçen vakte karşın tesirini nedense bir türlü göremediğimiz bu arkadaşımız çıkıp; “Bunlara nazaran dolar 10 olacak, enflasyon 30’u aşacak. Ne oldu? Bunların hiçbiri oldu mu?” diye sormuştu.

Sonra ne oldu?

2021 yılında dolar 18 oldu.

Enflasyon 50’ye dayandı.

Kendisi bu sefer de çıkıp zerre utanmadan; “Rekabetçi kur” diyerek döviz kuru arttıkça Türkiye’nin de zenginleşeceğini söyledi.

Lakin ne değişiktir ki sürecin devamında doların 13’e inmesini de bir muvaffakiyet olarak milletimize pazarlamakta en ufak bir tutarsızlık görmedi ve bugün 2022 yılındayız.

Dolar da 13.62 lira.

Sayın Erdoğan ise hâlâ 2016 yılındaki kelamlarını tekrar ediyor.

Gerçekler ortadayken hâlâ utanmadan çıkıp; ‘’Yastıkaltı’’ diyor.

Bu sefer de kur muhafazalı döviz hesaplarıyla milletimize dövizi ve altını bozdurma daveti yapıyor.

Yahu insan biraz utanır.

Hiç değilse yüzü kızarır.

Devletin tüm kaynaklarını tükettiniz.

Merkez Bankası’nın tüm rezervlerini erittiniz.

Hâlâ milletimizin kenardaki birikimine, bayanların bileziklerine, takılarına göz dikiyorsunuz.

Yazıklar olsun.

Sayın Erdoğan madem o denli o vakit sana bir sorum olacak.

Madem milletimize; “Döviz ve altınlarınızı bozdurun.” daveti yapacaktın.

O vakit sen ve damadın hazineyi neden döviz ve altınla borçlandırdınız?

Madem kenara döviz koymak makûs bir şeydi.

O vakit yandaşlarınıza neden dövizle gelir garantisi verdiniz?

Bak, seni şimdiden uyarıyorum.

Şayet milletimizden topladığın altınlarla tekrar yandaşlarının cebini doldurmanın peşindeysen hiç kusura bakma bu sefer başaramayacaksın.

Bu cefakâr millete birebir kazığı bir kere daha atamayacaksın.

Bunu bu türlü bilesin.

Aziz milletim;

Ak Parti’nin Türkiye’sinde üniversite mezunu gençlerimiz teknoloji şirketlerinde çalışacaklarına, kendi teşebbüsleriyle uğraşacaklarına ne yazık ki moto kuryelik yapmak zorunda kalıyorlar.

Ak Parti sayesinde Türkiye dünyanın en eğitimli moto kurye ağına sahip oldu.

Bu gençlerimiz, kar kış demeden kelle koltukta çalışıyorlar.

Günde birkaç paket fazla teslim edebilmek için can güvenlikleri olmadan çalışıyorlar.

Pandemiyle birlikte e-ticaret şirketleri kârlarını katladılar.

Lakin maalesef bu düzgünleşme kuryelerin çalışma koşullarına yansımadı.

Motokuryeler takımsız bir biçimde çalıştırılıyor.

Sıhhat sigortaları yok.

Yasal garantileri yok.

Çağdaş dünyada hiçbir şirketin; “Ürün depomdan çıktıktan sonrası beni ilgilendirmez.” deme lüksü yoktur.

Çağdaş dünyada büyük şirketler yalnızca kendi operasyonlarından değil, çalıştıkları 3’üncü partilerin işleyişinden de sorumludur.

Kurye nakliyatı e-ticaret operasyonlarının bir modülüdür.

E-ticaret şirketleri de eser tedarikinden, bu eserlerin dağıtımına kadar tüm zincirden sorumludur.

Bu yüzden derhâl bu hususta bir hukuksal standart getirilmesi ve karın tokluğuna çalışan kurye kardeşlerimize sigortalı ve garantili çalışma hakkı tanınması gerekiyor.

Kanunların etrafından dolanıp haksız rekabet yaratanların da gerekli cezaları alması gerekiyor.

Motokuryelerin can güvenliğini tehlikeye atan çok iş yüküne ve çok rekabete pürüz olmalıyız.

Motokurye fiyatları de günlük 10 saatlik mesaiyi geçmeyecek biçimde ayarlanmalı.

Bu mevzu, çok önemli bir husus.

Her yıl 100’ün üzerinde gencimizi bu çalışma şartlarına kurban veriyoruz.

Onların canı bize emanet.

Gençlerimizin köle üzere çalıştırmalarına asla müsaade veremeyiz.

Vermeyeceğiz.

Hem Meclis Grubu’muz hem de teşkilatlarımız ile bu bahsin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Aziz milletim;

1 Ocak prestijiyle 125 artırımlı elektrik faturalarıyla karşılaştık.

Yalnızca kışın ortasında yapılan bu artırımlar bile iktidardakilerin gitmesi için kâfi bir sebeptir.

Mesela berber dükkânı işleten bir esnaf kardeşim Kasım ayında 1.500 lira elektrik faturası ödemiş.

Bu ay ise faturası 4.600 lira gelmiş.

Yani kiradan fazla elektrik faturası geliyor.

Esnaf kardeşim de haklı olarak soruyor; “O vakit ben de saç tıraşının fiyatını, 3 katına mı çıkarayım?” diyor.

Bu türlü bir zulüm olabilir mi?

Bu türlü bir zulüm artırımı olabilir mi?

Bu türlü devlet yönetilir mi?

Ayıptır, günahtır.

Daha maaşını alamadan artırımı eriyen taban ücretliler isyanda.

Aslında aldıkları üç kuruşla geçinmeye çalışan emeklilerimiz isyanda.

Mağazalar isyanda.

Fırınlar isyanda.

Restoranlar isyanda.

Lakin enteresandır.

Güya artırımların sorumlusu kendisi değilmiş üzere sayın Erdoğan da isyanda.

Onla çalışan milletvekilleri de isyanda.

İşi gücü bırakmış, muhalefeti; “Yaygaracı” diye suçlamakla meşgul.

Artırımları ben mi yaptım kardeşim?

Yahu çık, gez, gör.

Tutan mı var?

Madem bize inanmıyorsun.

Yüreğin varsa vatandaşın içine kendin çık.

Ancak o denli egonu uygunca şişirdiğin teşkilat toplantılarından, süslü açılışlarından bahsetmiyorum.

Çok uzağa gitmene gerek yok.

Mesela bir gün Ankara’da, İstanbul’da esnaf gez.

Gez de milletimizin hâlini gör.

Hani Nebati Bakan; “Gözler çok önemli” diyor ya.

Bak bakalım, milletimizin gözünde neler göreceksin?

Pahalı dava arkadaşlarım;

Tüm bu artırım furyası ve elektrik, doğal gaz faturası terörü sürerken besin hususlarındaki KDV oranının 8’den 1’e düşürülmesini olumlu karşılıyoruz.

Lakin bu vesileyle iktidarı da uyarmak istiyorum.

Bu indirim, bir seferlik bir tesirdir.

Yani yeni oranlar yürürlüğe girdiğinde bir sefere mahsus olarak birtakım besin eserlerindeki fiyatlarda 7 oranında bir gerileme olabilir.

Lakin bu formülle enflasyon düşmez.

Zira enflasyon fiyatların genel düzeyindeki artıştır.

Şayet enflasyonu doğuran nedenleri ortadan kaldırmazsanız bu ay vergi düşürseniz bile gelecek ay fiyatlar tekrar artmaya devam eder.

O nedenle enflasyonla piyasalara inanç veren kapsamlı bir program çerçevesinde gayret etmeniz gerekir.

Bunun için kullanacağınız en kıymetli silah da siyaset faizidir.

Lakin mesela iktisadın dümeninde; “Politika faizini etkisiz hâle getirdik.” diyebilen son derece parlak bir Hazine ve Maliye Bakanı varken enflasyonu aşağı çekmek mümkün olmaz.

Mesela Merkez Bankası’nın başında enflasyonla direkt çabayı bırakan, cari fazla üzerinden enflasyonu dolaylı bir formda düşürmeyi öngören üstün liyakatli bir lideri varken enflasyonu düşürmek mümkün olmaz.

Mesela enflasyonu düşürmek için uğraş timleri kuran, görünüşe nazaran polisiye sinemalara olağanüstü düşkün bir Ticaret Bakanı iş başındayken enflasyonu indirmek mümkün olmaz.

Hele de tüm bu arkadaşların başında fantastik açıklamalarıyla piyasaları allak bullak eden, geceleri uyku tutmayınca bakan ve bürokratları misyondan alan anı yaşamaya meraklı bir Cumhurbaşkanı varken enflasyonla uğraş asla mümkün olmaz.

Hakikaten kök probleme dokunmadan yüzeysel ataklarla ilerleyerek bu kadar yaygın bir eser kümesinde KDV oranını indirdiğinizde bilhassa üreticilerde önemli bir KDV alacağı doğacak.

Hâlihazırda firmaların devletten KDV alacağı 200 milyar lira düzeyinde.

Firmalara bu KDV iadeleri vaktinde yapılmıyor.

Bu nedenle önemli mağduriyetler doğuyor.

Firmaların KDV alacağı diğer vergilerden de düşülmüyor.

Yani bir mahsuplaşma da yapılmıyor.

Bu boyutta bir KDV alacağı oluşması firmaların finansman maliyetlerini artırıyor.

Bu maliyet de doğal olarak eser fiyatına yansıtılıyor.

Besindeki KDV indirimi bu sorunu daha da büyütecek.

KDV iadeleri biriken firmalar bunu maliyetlerine yansıtacak.

Bunun sonucunda da vergi indirimi nedeniyle ucuzlayan en son eser fiyatı maliyetler nedeniyle yine artacak.

Hatta artık karakteristik bir özelliğiniz hâline gelen tutarsız idare anlayışınızla besindeki KDV indirimi nedeniyle oluşacak vergi kaybını telafi etmek için yarın öteki eserlere artırım yapmanız da çok büyük bir ihtimal.

İşte o nedenle KDV indiriminden bir seferlik bile olsa olumlu sonuç alabilmek için artık söyleyeceklerimi âlâ dinleyin.

Bir; piyasanın çok kıymetli bir kısmını elinde tutan firmalarda ve zincir marketlerde vergi indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetleyin.

İki; KDV iade alacağı doğan firmaların alacaklarını vakit geçirmeden vaktinde ödeyin.

Üç; KDV indiriminden doğacak gelir kaybını telafi etmek için saray sefanıza ayırdığınız harcamaları kısın, israfı bırakın, sakın artırım yapmayın.

Şayet tutup mazota, akaryakıta, elektriğe, doğal gaza, gübreye artırım yapmaya devam ederseniz bu döngü kaldığı yerden motamot devam eder.

Bunu da aklınıza kazıyın.

Aziz milletim;

Aklı ve bilimi reddeden sayın Erdoğan, ekonomistlerden sonra artık de Edison’u mezarında aksi döndürmeye karar verdi.

Biliyorsunuz kendisi geçtiğimiz günlerde Ak Parti iktidarından evvel hayatımızda yalnızca, mum ve gaz lambası olduğunu sav etti.

Yani çağdaş hayatın birçok ögesi üzere ampulü de şahsen sayın Erdoğan ve arkadaşları keşfetmiş.

Allah onlardan razı olsun.

Partisinin sembolünü ampul olarak belirlemesi de herhâlde bu büyük buluşun bir nişanesi olsa

Ancak gelin görün ki Ampulü Bulan Adam ve idaresi, Isparta’mızı tam 72 saat boyunca karanlığa mahkûm etti.

3 Şubat günü yaşanan ağır kar yağışıyla birlikte 21’inci yüzyılın Türkiye’sinde bir utanç tablosuyla karşı karşıya kaldık.

Resmî sayılara nazaran Barajlar Hükümdarı merhum Demirel’in kenti Isparta’da; vilayet merkezi ve 8 ilçe merkezi ile 188 köyde toplamda 113 bin 238 abone elektriksiz kaldı.

Hatta bölgedeki durumu incelemeye giden milletvekillerimizin ve teşkilat mensuplarımızın Ispartalı kardeşlerimizden aldığı şikâyetler maalesef bu sayının daha da büyük olduğunu gösteriyor.

Pekala tüm bunlar olurken, iktidar ne yaptı dersiniz?

Hiçbir şey.

Hatta bir anne elektriksiz kaldığı için 2 buçuk yaşındaki çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışırken iktidar mensupları sıcak koltuklarında oturup zerre utanmadan; “2-3 günlük sorun bizleri rahatsız etmedi.” diye açıklama bile yaptı.

Yani biz aslında Isparta’da 30 santim karla bile çabayı beceremeyen bir idare anlayışının yüzsüzlüğüne, pişkinliğine ve arsızlığına şahit olduk.

İstanbul’daki karda Mobese kaydı peşine düşenlerin sıkıntı Isparta olunca yere nasıl ahenk sağladıklarını ibretle izledik.

Yazıklar olsun.

Dava arkadaşlarım;

Isparta’mızın karanlığa hapsolmasının sebebi neymiş biliyor musunuz?

Güç iletim çizgilerindeki ağır hasar.

Yanlış duymadınız.

Yani bu arkadaşlar güç iletim çizgilerindeki ağır hasarı anca kar yağışı sebebiyle elektrik direkleri devrilince tespit edebilmişler.

Hâlbuki hatırlayın.

Bu arkadaşlar güç iletim çizgilerinin özelleştirme münasebeti olarak ihaleyi kazanan firmaların yani sayın Erdoğan’ın pek sevdiği dostlarının alt yapı çalışmaları yapacağını, iletim sınırlarını yenileyeceğini, daha kaliteli güç iletimi yapacağını, elektriğin vatandaşlarımıza çok daha ucuza ulaşacağını açıklamışlardı.

Pekala bugün ne oldu?

Bu taahhütlerden hangileri gerçek oldu?

Artık alışageldiğimiz üzere Ak Parti iktidarının verdiği her kelam üzere bu kelamlar de palavra oldu.

Aziz milletim, Isparta’da yaşanan bu utanç verici olay sırasında biz de DÜZGÜN Parti olarak Ispartalı vatandaşlarımızla birlikteydik.

Biliyorsunuz, Kovid-19 sebebiyle karantinada olduğum için şahsen bölgeye gidemedim.

Lakin Isparta milletvekilimiz Aylin Bahadır başta olmak üzere Mali İşler Liderimiz Ümit Dikbayır,

Denizli Milletvekilimiz Yasin Öztürk ve Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş’tan oluşan heyetimizden aldığım bilgilerle an be an Isparta’daki durumu takip ettim.

Arkadaşlarımızla birlikte Isparta için neler yapabileceğimize çalıştık.

Bir daha bu türlü utanç verici bir olayın yaşanmaması için ÂLÂ Parti olarak tahlil tekliflerimizi hazırladık.

Bu doğrultuda birinci olarak Isparta’nın bir an evvel afet bölgesi ilan edilmesi için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifimizi sunduk.

Ayrıyeten yaşanan elektrik kesintilerinin sebeplerinin tespit edilmesi, bu kesintiler sebebiyle vatandaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi; bu süreçte elektrik dağıtım şirketi ve kamu kurumlarının ihmallerinin araştırılması ve böylesi utanç verici bir olayın bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gayesiyle araştırma önergemizi de sunduk.

Buradan iktidara sesleniyorum.

Madem Isparta’mızın karanlığa hapsolmasına mani olamadınız.

Bari insanımızı mahkûm ettiğiniz karanlığın yol açtığı ziyanlara deva olun.

Isparta’yı bir an evvel afet bölgesi ilan ederek oluşan ziyanları karşılayın.

Ayrıyeten sık sık yaşanan kesintiler sebebiyle konut ve iş yerlerindeki elektronik aygıtlar hasar gördü.

Vatandaşlarımızı maharetsiz dağıtım şirketinin eline muhtaç etmeyin.

Tüm bu hasarları da devlet olarak, hükûmet olarak, iktidar olarak siz karşılayın.

21’inci yüzyılda kabul edilmesi mümkün olmayan bu ihmalkârlığın faturasını da Ispartalı kardeşlerimize değil, bir zahmet maharetsiz dağıtım şirketine kesin.

Özelleştirme lisansını da bir an evvel iptal edin.

Sayın Erdoğan sen duymak, görmek, bilmek istemesen de,

biz milletimizin sesi olmaya,

hakkını müdafaaya,

ve ebediyen hakikati konuşmaya devam edeceğiz.

Bize inanmadığın her durumda da,

seni aziz milletimizin sesiyle yüzleştireceğiz.

Gerçekten bugün, tam da bu nedenle, Milletin Kürsüsü’nde,

Isparta’da yaşanan mağduriyeti anlatmak üzere,

Zaide Şahin’i konuk ediyoruz.

Buyurun Zaide Hanım kelam de, kürsü de sizindir.

Teşekkür ederim Zaide Hanım.

Aziz milletim;

Yaşı olanlar hatırlayacaktır;

Ülkemizde 1970’li yıllarda günde birkaç saat elektrik kesintileri uygulanırdı.

Lakin Cumhuriyet tarihinde hiçbir vakit Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin hepsinin yalnızca birkaç saat değil, 1 hafta boyunca elektriği ve doğal gazı eş vakitli olarak kesilmemişti.

Ülkemize bu büyük güç krizini yaşatmak da giderayak, Ak Parti’ye nasip oldu.

Bu arkadaşlar ne diyordu?

Hayaldi, gerçek oldu.

Güç krizi yalnızca sanayicimizin, üreticimizin elektriğinin ve doğal gazının kesilmesiyle kalmadı.

Vatandaşlarımızı Türkiye tarihinin en yüksek elektrik ve doğalgaz faturaları yüzünden isyan noktasına getirdi.

Toplumun her bölümü yoksullaşırken kamera önüne geçip; “Zamları devlet yapmadı.” deme yüzsüzlüğü de giderayak, Ak Parti’ye nasip oldu.

Yani hayaldi, bu da gerçek oldu.

Maalesef rezalet bununla da sonlu kalmadı.

İktidar mensupları canhıraş bir halde artırımları dış dünyanın yaptığını söylerken; Güç ve Alışılmış Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan EPDK yandaş dağıtım şirketlerini korumak için artırımları kendilerinin yaptığını itiraf etti.

Artık neyi, nasıl savunacaklar sahiden çok merak ediyorum.

Kurumların prestijini yerle bir eden bu idare krizi de giderayak Ak Parti’ye nasip oldu.

Bu da hayaldi, gerçek oldu.

Aziz milletim;

Biz YETERLİ Parti olarak 23 Haziran ve 7 Temmuz’da bu kürsüden iktidarı güç konusunda yürüttüğü siyasetler açısından uyarmıştık.

Güç arzının sürekliliğinin sağlanması için ne yapılması gerektiğini söylemiştik.

Elektrik fiyatlarını şişiren siyasetleri anlatıp bu durumdan vatandaşlarımızı kurtarmak için tahlil tekliflerimizi ortaya koymuştuk.

Doğal inhisar olan alanlarda özelleştirmenin getirdiği sakıncalara değinmiştik.

Yaşadığımız bu güç krizinin âdeta provası olan Ağustos ayının birinci yarısında ve Aralık ayının ikinci yarısında ikazlarda bulunmuştuk.

Pekala biz bunları söyledikçe iktidar ne yaptı?

Gelin, Isparta’ya, lütfedip de krizin son günü giden Güç Bakanı’nın açıklamalarına bakalım.

Kendisi, 9 Ekim’de; “Teknik altyapı olarak rastgele bir meselemiz yok.

Gerekirse Rusya’dan ek gaz alınır.

Bu kış bir dert yaşamayacağız” dedi.

4 Kasım’da; “Bu kışı, doğal gazda ve elektrikte bir sorun yaşamadan atlatacağız.

Elektriksiz ve doğal gazsız bir hayat düşünmemiz mümkün değil.

Bunlarda kısıntıya gitmemiz de kelam konusu değil.” dedi.

13 Aralık’ta ise; “Kışa hazırlıklı girdik.

Kısa ve uzun periyotlu kontratlarımız var.

Uzun periyotlu doğal gaz kontratlarımız bizi büyük ölçüde rahatlatıyor.

Ek talep için de ekstra muahedeler yaptık.

Bu hususta rastgele bir külfet yaşamayız.” dedi.

Pekala sonuç ne oldu?

İkazlarımıza ve tekliflerimize kulak vermek yerine, Yandaş Şirketler Teşvik Genel Müdürü üzere çalışan bu arkadaşın, “Söz konusu değil, dert yaşamayız.” dediği her şey gerçek oldu.

Yalnız her ne kadar gösterdiği bu harikulade performans ile Tarım Bakanı’nın tahtını sallasa da bu krizin tek sorumlusu Güç Bakanı değil.

Keşke o denli olsaydı.

O vakit bir gece yarısı sayın Erdoğan’dan affını ister; sonraki sabah yandaş şirketlerden birine danışman yahut idare şurası üyesi olarak atanır, mevzu kapatılırdı.

Lakin bu krizden Güç Bakanı kadar; “Yeni bir şey deniyoruz, rekabet gücümüz artacak.” deyip Türk lirasını değersizleştiren son derece liyakatli iktisat idaresi de sorumludur.

Güç fiyatlarının döviz kuruna ne kadar bağımlı olduğunu dikkate almayıp dünyada güç fiyatlarının yükseldiği bir devirde, Türk lirasına kıymet kaybettirecek kadar şuursuz olan iktisat idaresi de en az Güç Bakanı kadar bu krizden sorumludur.

Bitti mi?

Bitmedi.

Eski Damat Bakan’ın bu rezaletteki katkılarını da söylemezsek haksızlık ederiz.

Biliyorsunuz kendisi iktisat idaresindeki hünerlerini 84 milyona göstermeden evvel Güç Bakanı’ydı.

Maşallah bu arkadaşın başı daha o vakit bile devlet yönetmeye değil de para kazanmaya çalıştığı için izlediği siyasetler güç güvenliğini değil, ticareti ön plana çıkarıyordu.

LNG gemileriyle para kazanmayı, güç güvenliğine tercih ediyordu.

Yapılması gereken altyapıların hiçbirini yapmamıştı.

İşte o nedenle eski Damat Bakan da bu krizden sorumludur.

Evet, yardımcı oyunculara değindik.

Güç Krizi Oscarlarında artık sıra geldi başrole.

Biliyorsunuz, ülkemizde yaşanan bütün krizlerin başrolünde aslında tek bir kişi var.

Güç üzere uzmanlık ve deneyim isteyen bir alanda marketçiden, manifaturacıdan, hafriyatçıdan, damattan büyük oyuncu yaratmak isteyen vizyonun mimarı sayın Erdoğan, namıdiğer Bay Kriz, dokunduğu her alanda olduğu üzere güçte yaşadığımız krizin de temel sorumlusudur.

Elektrik üretimimizin yarısı kaynak prestijiyle hâlâ ithalata bağımlıyken, yerli ve ulusallık diskurları eşliğinde döviz kurunu patlatan o harikulade vizyon; tıpkı cips paketi üzere ambalajı parlak fakat içi bomboş siyasetler yürütürken 100 bin megavatlık şurası gücümüzün yalnızca 56’sını kullandıran o üstün liyakat ve son 3 yılda heyeti gücümüze 15 bin megavat ek edilirken kullandığımız güç oranının gerilemesine sebep olan o inanılmaz idare anlayışı şahsen sayın Erdoğan ve tercihlerinden ibarettir.

Ezcümle bugün yaşadığımız güç krizi ve fahiş elektrik faturalarının sebebi; İran’ın her yıl olduğu üzere doğal gazı kesmesi, global güç fiyatları yahut kış koşulları değildir.

Sayın Erdoğan sebep, yaşadığımız güç krizi sonuçtur.

Aziz milletim;

Bir ülkenin en kıymetli refah göstergelerinden biri olan kişi başına güç tüketim ölçüsünde birincil güç tüketimi açısından maalesef dünya ortalamasının, üçte ikisi,

OECD ortalamasının ise, dörtte biri düzeyindeyiz.

Pekala bu tablo Türkiye’nin mukadderatı mi?

Elbette değil.

ÂLÂ Parti olarak biz;

güç güvenliğini,

ekonomik kalkınmanın, ve ulusal güvenlik stratejimizin,

en temel itici güçlerinden biri olarak görüyoruz.

Bu anlayışla;

mevzunun, etraf boyutunu ön plana alarak,

arz güvenliği ile birlikte, rekabetçi maliyet ve fiyat oluşumunu da sağlayacak,

bir sistem hedefliyoruz.

Bunun yolu da;

Merkezinde güçlü kurumsal yapıların yer aldığı,

uzun vadeli planlar, ve ulusal çıkarlarımız doğrultusunda hareket eden,

bir güç dalını tesis etmekten geçiyor.

İşte bu yüzden biz, YETERLİ Parti iktidarında;

Dinamik bir yapıya sahip olan güç arzının,

kesintisiz olarak sağlanabilmesi maksadıyla;

sürdürülebilir kalkınma amaçlarımıza uygun olarak,

yalnızca güç kesimi bileşenleri ile değil, öbür dalları de kapsayacak halde,

bir master plan hazırlayacağız.

Bu kapsamda;

Karbon azaltmaya yönelik,

ve güç verimliliğini artırıcı teknolojilerin geliştirilmesi maksatlı,

davete dayalı Ar-Ge projeleri oluşturup,

sonuçlarını, üretim odaklı olarak sanayi ile eşleştireceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde,

4’üncü kuşak bölgesel ısıtma sistemleri için, alt yapı oluşturarak,

düşük sıcaklıkta ısıtma ile, güç verimliliğinin,

bölgesel ısıtma üzerinden sağlanmasını hedefleyeceğiz.

Birinci kademede;

belirleyeceğimiz birkaç pilot bölgede, eş vakitli olarak,

net sıfır güçlü bina konseptine uygun yatırımları destekleyeceğiz.

Sonrasında ise, bu pilot bölgelerde kurulacak bölgesel ısıtma sistemlerini,

ekonomik fizibiliteye uygun olarak genişletip,

hane halkı üzerindeki, güç maliyetini,

mümkün olan en alt düzeye indireceğiz.

Petrol ve doğal gaz fiyatlarının artan maliyetlerini azaltmak için,

petrol fiyatlarından ÖTV olarak alınan vergiyi,

elektrikli araç dönüşümünü destekleme emelli, bir fona aktaracağız.

Bu fonu, Karbon Vergisi düzenlemesi ile destekleyerek,

başta lojistik ve tarımda olmak üzere,

elektrikli araçların yaygınlaştırılmasını sağlayacağız.

Doğal gaz ve elektrik alanında, güçlü kurumsal yapıları oluşturacağız.

Türkiye Petrolleri’ni,

güçlü ve kesimin her alanında faaliyet gösteren, entegre bir ulusal petrol şirketi olarak;

yalnızca ülkemiz içinde değil,

memleketler arası alanda da aktif olacak halde, tekrar yapılandıracağız.

İşletme zaman hakkı mukaveleleri, sona eren güç kuruluşlarını,

tekrar ihale ederek, mevcut dağınık yapıya, çeki nizam vereceğiz.

Bu vizyona paralel olarak;

ÂLÂ Parti iktidarında, doğal gaz temininde de, değerli adımlar atacağız.

Mesela;

Yeni boru gazı ve sıvılaştırılmış doğalgaz kaynakları için mutabakatlar imzalayarak,

ülkemizin, emre amade doğalgaz giriş kapasitesini, en az 2 katı düzeyine çıkartacağız.

Doğalgaz girişinde, İran’a bağımlılığı düşürebilmek için,

Türkgözü giriş noktasından, Azerbaycan gazı ithalatını, tam kapasiteye ulaştıracağız.

İhalesi yandaş şirketlere verildiği için, üretimi yılan öyküsüne dönen;

Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi projesini bitireceğiz.

Silivri ve Tuz Gölü’nün kapasitelerini,

yıllık doğal gaz tüketimimizin, en az yüzde 20’sine yükselteceğiz.

Mesela;

Ülkemizdeki tüm kompresör istasyonlarını, çift taraflı çalışır hâle getireceğiz.

Mersin-Karaman iletim sınırını tamamlayarak, hizmete alacağız.

Böylelikle, Hatay Dörtyol’daki, yüzer depolama ve gazlaştırma tesisinin,

ve uzun vadede, Doğu Akdeniz gaz rezervlerinin,

İç Anadolu’yu besleme kapasitesini arttıracağız.

Güçlü ve dirençli bir güç altyapısı için, elektrik iletiminde TEİAŞ’ın,

doğalgaz iletiminde de, BOTAŞ’ın hazırladığı,

arz-talep projeksiyonlarını, ve Acil Durum Hareket Planlarını,

endüstriciler başta olmak üzere, ilgili tüm kurumlarla paylaşacağız.

Ayrıyeten;

Yeraltı doğalgaz depolama, LNG terminali ve yüzer tesisleri,

şeffaf fiyatlarla, üçüncü taraf erişimine açıp,

doğalgaz arz güvenliğinde, esnekliği arttıracağız.

Yeni doğal gaz ithalat mutabakatlarını,

yabancı güç ticaret merkezlerindeki referans fiyatlara, yahut petrole endeksli olarak değil,

güç borsamız EPİAŞ altında oluşan,

Gaz Referans Fiyatı’na endeksli biçimde imzalayacağız.

Tüm bunların yanında;

elbette, elektrik iletim, üretim ve dağıtım alanlarında da,

yapacağımız birçok şey var:

Mesela;

Elektrik iletim tarafında çizgi kapasitelerini arttırıp,

iletim problemini ortadan kaldıracağız.

Son 4-5 senede yatırımları duran,

ana gövdeyi taşıyacak, baz santral yatırımlarına sürat vereceğiz.

Ülkemizdeki Güneş Güç Santralleri yatırımlarının,

yavaş gitmesinin bir sebebi de;

TEİAŞ’ın, trafo merkezi ve Güç Nakil çizgisi kapasitelerinin yetersizliğidir.

Bugün, güneş güç santrallerinin, yüzde 90’ından fazlası lisanssız.

Bu da sisteme istikrarsızlık getiriyor.

Ayrıyeten küçük yatırımcılar;

lisansız suram için verilen müsaadelerle,

dağıtım şirketlerinin ve iletim şirketinin, mevcut trafo ve sınır kapasitelerini kullanmıyor.

İşte bu yüzden biz DÜZGÜN Parti iktidarında büyük boyutlu santraller yaptırarak yeni sınırların ve trafo merkezlerinin üretimini bu santralları yapacak şirketlere ön koşul olarak vereceğiz.

Böylelikle hem mevcut kapasite kullanılmadan üretim kapasitesi artacak hem de TEİAŞ’ın, çizgi ve kapasite sorunu hafifleyecek.

Elektrik dağıtım şirketlerinin mülkiyetini ve yatırım sorumluluğunu devlet üzerinde bırakan kâr garantili işletmecilik yapısını kaldıracağız.

Mevcut durumda, kayıp-kaçak oranlarını düşüremeyen dağıtım şirketleri maliyet- kâr yolu ile çalıştıkları için israfa ve maliyetlerin yükselmesine neden oluyor.

Biz ise ÂLÂ Parti iktidarında bu şirketlerin faaliyetlerini ve yatırımlarını denetleyerek maliyetlerini şişiren altyapı yatırımlarını yapmayan,

kontrata karşıt davranan şirketlerin, mukavelelerini iptal edeceğiz.

Ayrıyeten fiyat eşitleme sistemini kaldırıp bölgesel tarife uygulamasına geçerek elektrik faturalarını, kayıp kaçağın az olduğu bölgeler için, düşüreceğiz.

EPDK’nın dağıtım şirketlerine koyduğu,

kayıp kaçak oranındaki düşme gayesini kaldıracağız.

Süreksiz bir kanunla, 2025 sonrasına aktarılan kayıp kaçak oranının,

vatandaşlarımıza yansıtılmasının, önüne geçeceğiz.

Elektrik üretimimizin yüzde 50’si,

kaynak itibariyle, ithalata bağımlı olduğu için,

yerli üretim kapasitesinin, verimli halde kıymetlendirilmesi,

hayati kıymete sahip.

Toplam şurası güç içerisinde, kamunun hissesi, hâlâ yüzde 23 düzeyinde iken,

üretimin fakat yüzde 16’sı, EÜAŞ tarafından gerçekleştiriliyor.

Plansız alım garantili santrallerin üretimlerine, öncelik verilmesi nedeniyle,

kamu santrallerinin katkısı sonlandırılıyor.

Bu ise, üretim maliyetlerinin yükselmesine neden oluyor.

İşte bu yüzden biz, UYGUN Parti iktidarında;

Bu plansızlığa son verip,

EÜAŞ’ın konseyi gücüyle paralel biçimde üretim yapmasını sağlayacağız.

Bunun yanında;

Ak Parti iktidarı devrinde, yap-işlet-devret idaresiyle yapılan üretim santrallerinin,

finansmanında kullanılan, yaklaşık 35 milyar dolar büyüklüğündeki kredilerin,

geri ödemesinin, yatırımcı şirketler tarafından yapılmadığı, yahut aksatıldığı biliniyor.

Bu şirketlerin, lisans müddetlerinin sonunda,

kredi geri ödeme yükümlülüklerinin, kamu üzerinde kalmasının,

ve yeni bir Telekom skandalının yaşanmasının önüne geçeceğiz.

Aziz milletim;

İktidarın başarısızlığını ve Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin nasıl bir fiyasko olduğunu anlamak için biraz matematik bilmek, hesap kitap yapabilmek kafidir.

Gelin son 5 yılda nasıl fakirleştiğimize birlikte bakalım.

5 yıl evvel yani 2017 yılında taban fiyat ne kadardı biliyor musunuz?

2 çocuklu bir aile için minimum geçim indirimi dâhil 1.600 liraydı.

Pekala bugün ne kadar?

4.253 lira.

Yani son 5 yıl içinde taban fiyat 2.6 kat artmış.

Pekala 5 yıl evvel fiyatlar nasıldı?

Mesela havucun kilosu 5 yıl evvel 1 buçuk lirayken bugün 10 lira.

Mesela domatesin kilosu 2 lirayken bugün 15 lira.

Mesela salatalığın kilosu 2 lirayken bugün 20 lira.

Mesela sütün litresi 1 buçuk lirayken bugün 8-10 lira.

Yani bundan 5 yıl evvel eline 1.600 lira geçen bir taban fiyatlı; markete girdiğinde bugüne nazaran en az 2 kat fazla eser alabiliyordu.

Yani aslında bugünkünden en az 2 kat daha zengindi.

Yanlışsız, son 5 yılda minimum fiyat 2.6 kat arttı.

Ancak bilgisayarın fiyatı 5 kat arttı.

Telefonun fiyatı 5 kat arttı.

Mazotun fiyatı 3 buçuk kat arttı.

Elektriğin fiyatı 6 buçuk kat arttı.

Bir yerli arabanın fiyatı 8 kat arttı.

Konut fiyatları ve kiralar 5 kat arttı.

İşte bu tablo başımıza bela edilen bu ucube sistemin alın teriyle çalışan vatandaşlarımızı, emeğinin karşılığını arayan emeklilerimizi, geleceğinden telaş eden öğrencilerimizi nasıl fakirleştirdiğinin tablosudur.

Kıymetli dava arkadaşlarım;

Milletimizi içine hapsedildiği derin yoksulluktan, kurumlarımızı içine hapsedildiği liyakatsizlikten, bürokrasimizi içine hapsedildiği ciddiyetsizlikten; devletimizi içine hapsedildiği krizler sarmalından çıkarmak için birinci evvel bu ucube sistemden kurtulacağız.

Bu kadar kolay.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile yolsuzluğa da, yoksulluğa da, yasaklara da son vereceğiz.

Haksızlığa da, hukuksuzluğa da, adaletsizliğe de dur diyeceğiz.

Keyfiliği de, liyakatsizliği de, torpilli mülakatları da tarihe gömeceğiz.

Milletimizin huzur ve refahı, gençlerimizin gelecek umudu için; varlıklı, güçlü ve keyifli bir Türkiye için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i el ele, omuz omuza, milletimizle birlikte inşa edeceğiz.

Hiç kuşkunuz olmasın.

Biz hazırız.

Kurulduğumuz günden beri sabırsızlıkla o kutlu güne hazırlandık.

Şükürler olsun ki vizyonumuzla, projelerimizle, liyakatli takımlarımızla biz hazırız.

Sıkıntılara derman olmaya, insanımızın yüzünü güldürmeye biz hazırız.

Mavi Gözlü Bozkurt’umuzdan aldığımız ilhamla milletimizi hak ettiği Türkiye’ye kavuşturmaya biz hazırız.

Göreceksiniz ki önümüzdeki birinci seçimde rant peşinde koşanlar gidecek.

Şahsî hırslarına takılıp ülkemizi yoranlar gidecek.

Koltuk sevdasına kapılıp milletimizi görmezden gelenler gidecek.

Hiç merak etmeyin, çok az kaldı.

O sandık geldiğinde berbatlar gidecek, uygunlar gelecek.

Biz yetkiyi aldığımızda Türkiye kazacak.

ÂLÂ Parti iktidarında milletimiz kazanacak.

Aziz Allah her birimize güç, kuvvet versin.

Cenab-ı Hakk uğraşlarımızı ibadet saysın.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. ‘’Bay Kriz, enerji krizinin de esas sorumlusudur.’’ için yorumda bulun

    ‘’Bay Kriz, enerji krizinin de esas sorumlusudur.’’ için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak ‘’Bay Kriz, enerji krizinin de esas sorumlusudur.’’ için ilk yorumu yapabilirsin.