BESİAD-GESİFED “9’uncu İş İnsanları Zirvesi”ni Gerçekleştirdi

Komşu Ülkelerin Yatırımcıları da Bodrum’da Bir Ortaya Geldi

Türkiye’nin en büyük bağımsız iş dünyası buluşması olarak bilinen ‘İş İnsanları Zirvesi’nin 9’uncusu Bodrum Endüstrici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) tarafından Muğla Bodrum’da gerçekleştirildi. Güney Ege Endüstrici ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) iş birliğiyle düzenlenen ve TÜSİAD ile TÜRKONFED’in de yer aldığı doruğa Türkiye’deki iş insanlarının yanı sıra Azerbaycan ve Moldova’dan da yatırımcılar da iştirak sağladı.

BESİAD tarafından daha evvel 8 sefer düzenlenen ‘İş İnsanları Zirvesi’nin 9’uncusu, bu sene de GESİFED iş birliğiyle 27-29 Ekim tarihleri ortasında gerçekleştirildi. Ulusal ve memleketler arası yatırımcıların yer aldığı dorukta, iştirakçilere geniş bir network imkânı sunulurken, kendi pazarları dışında ticaret yapma imkânı da tanınmış oldu.

Bodrum Xanadu Otel’de düzenlenen ‘9. GESİFED-BESİAD İş İnsanları Zirvesi’ne ulusal ve milletlerarası alanda birçok dal öncüsü iştirak sağladı. İştirakçiler; Türkiye genelindeki iş insanlarının yanı sıra Azerbaycan ve Moldova’dan yatırımcılar ile yeni ticari mutabakatlar yapma imkânı elde ettiler.

Açılış konuşmalarını Bodrum Belediye Lideri Ahmet Aras, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, TÜRKONFED İdare Heyeti Lideri Süleyman Sönmez ve TÜSİAD İdare Heyeti Lideri Orhan Turan’ın yaptığı dorukta; GESİFED İdare Heyeti Lideri Oktay Mersin ve BESİAD İdare Heyeti Lideri Neslihan Nazlıoğlu da Türkiye iktisadının yanı sıra yatırım ve girişimcilik, demokrasi üzere bahislerde değerli bildiriler verdiler.

BESİAD: STK’lar, demokrasiler için hayati önemde

Zirvenin 9’uncusuna mesken sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, ekonomik bahislerdeki değerlendirmeleri TÜSİAD, TÜRKONFED ve GESİFED liderlerine bırakacağını söyleyen BESİAD Lideri Neslihan Nazlıoğlu, sivil toplum kuruluşlarının demokrasilerdeki kilit rolüne vurgu yaptı. STK’ların temel varlık nedenlerinin toplumsal, toplumsal yahut sektörel olaylarda farkındalık yaratarak topluma hizmet sunmak olduğunu söz eden Nazlıoğlu, “Sivil toplum kuruluşları, toplumun talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinde, demokratik sürecin faal işlemesinde, toplumda itimat seviyesini artırmada, farklı insanların bir ortaya gelerek ortak bir maksada hizmet etmesinde kıymetli rol oynayan kurumlardır. İster devlet olun, ister sivil toplum kuruluşu, ister özel bölüm ve hatta birey olun. ‘’vizyon çok kıymetlidir. Vizyonu olmayanın misyonu olamaz. Bireyler olarak konfor alanlarımızı terk etmediğimizde, yeni maksatlar belirlemekte, amaçlarımız gerçekleştirmekte, gayelerimizi bulmakta, hayallerimizi gerçekleştirmekte yani gelişim bölgemize geçmekte toplum olarak zorlanacağız. Sivil toplum kuruluşlarının başarısı için örgütsel sorumluluk kapsamında, daha fazla alın terine, daha fazla akıl terine ve en kıymetlisi de daha fazla gönül terine muhtaçlığımız vardır. Yarın Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız ve derim ki toplumun her kesiti konfor alanını bırakarak, cumhuriyete olan borcumuzu ödemek için herkesin sivil toplum kuruluşlarında vazife almak zorundadır. Bu şuurla topluma ve ülkemize olan sorumluluğumuzu da yerine getirmiş oluruz” kelamlarını kullandı.

GESİFED ‘Değişim kapımızda’

Dünyanın çok büyük bir değişimden geçtiğine dikkat çekerek konuşmasına başlayan GESİFED Lideri Oktay Mersin ise,küresel ekonomik sistemdeki değişimin 2008 yılında ABD’de başlayan ve tüm dünyayı etkileyen kriz ile başladığını, ortadan geçen yıllardaki olumsuz olaylar ile pandemi periyodunda yeni bir form almaya başladığını lisana getirdi. Global ticaret savaşları, tekno-milliyetçilik üzere akımların global ticaret rejimini tekrar tanzim ettiği bu yeni devirde COVID 19 salgını ve çabucak sonrasında baş gösteren jeopolitik gerginlikler ile tedarik zincirlerinin tekrar oluşturulduğuna vurgu yapan Mersin, “1970’lerde globalleşmenin ekonomik modeli çok finansallaşmaya başlamış ve geçtiğimiz 50 yıl içerisinde hakimiyetini devam ettiren neo-liberal iktisat siyasetleri artık sürdürülemez gelir adaletsizlikleri ve etraf sıkıntılarını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle bugün karşı karşıya olduğumuz bu değişim tablosu bir tercih değil zorunluluktur. Öte yandan global çaptaki dengesizlikler kendisini jeopolitik gerginliklerde ve hatta savaşta göstermiştir. Rusya’nın Ukrayna işgalini takiben artık dünya yeni bir soğuk savaş devrine girmiştir. Bu periyotta çaba alanı komünizm ile kapitalizm ortasında değil, özgür ve demokratik toplumların olduğu ülkelerle, baskıcı rejimlerin olduğu ülkeler ortasında şekillenmektedir. Globalleşmenin en son çağında, birçok hane, artan iş güvencesizliği altında orta sınıf bir hayat usulünün süratle artan maliyetleri ile dingin yahut azalan fiyatlar nedeniyle ömür standartlarında bir düşüş yaşadı. Bugün, geride kalanların globalleşmeyi iş güvenliğiyle kontaklı olarak gördükleri ve devletten rastgele bir cins takviye almadan global yahut ulusal iktisattaki dönüşümlere tahammül edemeyecekleri açıktır” diye konuştu.

TÜRKONFED: Ülkemiz ‘Orta Gelir Tuzağı’na yakalandı

Son 3 yılda global iktisatta arka arda yaşanan arz şoklarına tanıklık edildiğini ve dünyanın; güçten besine, ham husustan tedarik zincirine pandemi sonrası yaşanan şoku atlatamadığını söz eden TÜRKONFED Lideri Süleyman Sönmez, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel çatışmalar ve güç istikrarı gayretleri nedeniyle belirsizliğin devam ettiğine dikkat çekti.Global iktisatların bir taraftan hayli yüksek enflasyonla çaba ederken, bir taraftan da sakinliğe hakikat ilerlediğini anlatan Sönmez, Türkiyenin ise ‘Orta Gelir Tuzağı’nı aşamadığını belirterek “Üstelik ülke olarak tüm bu meselelere, içeride yapısal ezalar ile yakalanmanın artçı sarsıntılarını yaşıyoruz. Ülkemizin beş temel sorunu olarak tanımladığımız ‘Demokrasi, Etraf, Dijitalleşme, Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği’ başlıkları altında somut yapısal dönüşümü sağlamalıyız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına hakikat, ülkemizin yaşadığı global ya da ulusal her kriz, riskler kadar fırsatlar da barındırıyor. Bu fırsatları akılcı siyasetlerle değerlendirip, risklere de hazırlıklı olmak gerekiyor.İşte bu noktadaki iki avantajımız; Esnek, krizler karşısında bağışıklık sistemi güçlü olan iş dünyamız ve Anadolu’daki üretim gücümüz… Yerelden globale uzanan kalkınma yolu, Anadolu’dan geçiyor. Ülkemizde 2001 yılı sonrası AB üyeliği odağıyla gerçekleştirilen ıslahatlar ekonomiyi 10 yıl müddet ile dikkat cazip, güzel bir noktaya taşımıştı. Demokrasi endeksimizin yükselmesi, ülkemizi orta gelir tuzağını aşma noktasına getirmişti. 2011 yılı sonrasında yaşadıklarımız ise demokrasi ve iktisat istikrarındaki ahengi bozarken, ülkemiz ne yazık ki orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarına takıldı. Daha düzgün bir gelecek planlamak için tek başına ekonomik göstergeler, para ve maliye siyasetleri kâfi değil. Bağımsız kurumlar, kapsayıcı ve liyakat asıllı yönetişim, ileri teknoloji kullanımı, verimlilik temelli akılcı siyasetler ve birinci adımda, gelişmiş bir iktisat için gelişmiş bir demokrasiden geçiyor. Ülkemizin birinci iki çeyrekte yüksek büyümesi, yılı yüzde 5 ve üzerinde kapatacağımızı gösteriyor. Evet, Türkiye büyüyor lakin büyümenin niteliği ve kalitesi, yüksek katma paha yaratmak bir yana gelir dağılımında önemli eşitsizlik yaratıyor. Bir kalkınma sorunu olarak gördüğümüz yüksek enflasyon, üretim çarklarında önemli bir ivme kaybı yaratırken, fakirleştiren bir büyüme de ortaya çıkarıyor” dedi.

TÜSİAD: Cumhuriyet pahaları kılavuzumuz

TÜSİAD Lideri Orhan Turan toplantıda yaptığı konuşmada şu sözleri kullandı:

“İçinden geçtiğimiz küresel sürece ve önümüzdeki yıllarda ülkemize ne sunduğuna çok dikkatli bakmalı, gelişmeleri gerçek okumalı ve sürdürülebilir siyasetler üretmeliyiz. Attığımız adımlar amaçlarımıza ulaşmamızda kâfi gelmiyorsa, gerekiyorsa var olan iktisadi politikalarımızı gözden geçirmeliyiz. 2013’ten bu yana küresel iktisattan aldığımız hissenin süratle düşmesi hepimizi düşündürmeli. Bundan 10 yıl önce ülke ekonomimizin dünyadan aldığı hisse 1.2’lerdeyken bugün bu hisse 0.8’e kadar düşmüş durumda. Yılın birinci çeyreğinde 7’lik bir büyümeyi yakalamamıza karşın, iktisattaki öncü göstergeler hem ihracatımızda hem iç iktisatta ve üretimde yıl sonuna gerçek süratli bir yavaşlamayı işaret ediyor. Cari açık hala artış trendinde. Enflasyon hedeflediğimiz düzeylerde değil, refah kaybımız yüksek. Krediye erişim her geçen gün zorlaşıyor. Ağır regülasyon periyodundan geçen finansal kesitin de bu regülasyonlar çerçevesinde kredi vermesi daha da zorlaşıyor. Unutmayalım ki, sağlıklı işleyen üreten, istihdam yaratan bir gerçek kısmın ardında bu süreci destekleyen sağlıklı işleyen bir finansal kesime gereksinim var. Uyguladığımız siyasetleri dizayn ederken bu süreçleri göz önünde bulundurmalıyız.

Yarın Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını kutluyoruz. 99 yıl evvel cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları da; cumhuriyetimizin temellerini insanımıza yatırım yaparak, bilimin yolundan giderek ve siyasal, ekonomik ve toplumsal kurum ve kurallar üzerinden inşa ettiler. Laiklik başta olmak üzere akıl, bilim, hukuk ve özgürlük üzerine inşa edilmiş Cumhuriyet pahaları bizlerin de kılavuzudur. Bu çerçevede maksadımız, toplumsal refah düzeyi yüksek, memleketler arası arenada saygın, AB entegrasyonunu sağlamış, hukuk devletini güçlendirmiş, toplumsal olarak eşitlikçi ve adil, gençlerine hoş bir gelecek vaat eden bir Türkiye için yılmadan yorulmadan çalışmaya devam etmektir.”

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. BESİAD-GESİFED “9’uncu İş İnsanları Zirvesi”ni Gerçekleştirdi için yorumda bulun

    BESİAD-GESİFED “9’uncu İş İnsanları Zirvesi”ni Gerçekleştirdi için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak BESİAD-GESİFED “9’uncu İş İnsanları Zirvesi”ni Gerçekleştirdi için ilk yorumu yapabilirsin.