EİB Sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlayan ilk İhracatçı Birliği oldu

EİB Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı

Dünyanın en kıymetli sürdürülebilirlik inisiyatifi Küresel Compact’a 2019 yılında üye olan, 2020 yılını “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan eden, Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında en fazla projeyi hayata geçiren kurumların başında gelen Ege İhracatçı Birlikleri, “2020-21 Yılları Sürdürülebilirlik Raporu”nu kamuoyu ile paylaştı.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Lideri Jak Eskinazi, kurum olarak, tüm dalların geleceği açısından çok kıymetli bir gündemi oluşturan sürdürülebilirlik üzerine 2019 yılından itibaren ağır bir çalışma süreci başlattıklarını hatırlattı.

“Bu kapsamda Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılını “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan ettik. Bu gayretleri sistematik hale getirebilmek, sürdürülebilirlik mevzularının kurum içi süreçler ile bütünleşmesini sağlamak ve sürdürülebilirlik performansını ve raporlanmasını takip etmek maksadıyla Sürdürülebilirlik Komitemizi kurduk. Sürdürülebilirlik Komitemiz, korona virüse karşın dijital ortamda ağır bir mesai yaptı ve “Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik Manifestosu”nu oluşturdu. Manifestomuz bundan sonraki süreçte sürdürülebilirlik ile ilgili çalışmalarımız için gerekli yol haritasını oluşturmuş oldu.”

URGE Projeleriyle firmaların sera gazı emisyonu envanterini çıkarıyoruz

Ulusal ve memleketler arası ağlara dahil olarak etkin misyonlar aldıklarını vurgulayan Eskinazi, 2019 yılında Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilirlik ile ilgili en büyük inisiyatifi Küresel Compact’a üye olan birinci İhracatçı Birliği olduklarını açıkladı.

“2021 yılı sonunda da üyeliğimizin birinci iki yılı kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri, hazırladığımız Sorumluluk Bildirim Raporu ile yayınladık. Sıfır atık projesi başlattık ve Türkiye’de sıfır atık dokümanı alan birinci ihracatçı birliği olduk. Sanayi ve tarım dallarımızın çevreci ve düşük karbonlu üretim modeline geçişlerini hızlandırmak için firmalarımıza URGE projelerimizle takviye veriyoruz. Yürüttüğümüz URGE projeleri ile firmalarımızın faaliyetlerinin etraf mevzuatı ile uyumlu hale gelmesini sağlıyor ve onların sera gazı emisyonlarının envanterini çıkarıyoruz.”

Jak Eskinazi, “Hazır giysi, dokumacılık, demir/demirdışı metaller ve besin kesimlerine yönelik sürdürülebilirlik odaklı URGE projelerimiz başarılı bir biçimde ilerliyor. Maden dalımız de sürdürülebilirlik odaklı URGE projesi başlatmak için duyuruya çıktı. Maden bölümündeki firmalarımızı URGE Projemize katılmaya davet ediyoruz. Online ortamda, üyelerimize sürdürülebilirlikle ilgili bilgilendirici bültenler gönderiyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri üyesi 8 bini aşkın ihracatçı firmamızın sürdürülebilirlik konusundaki yetkinliklerini artırmak için ‘EİB Sürdürülebilirlik Günleri’ eğitim programını düzenliyoruz. Bu kapsamda üçüncü periyot eğitim programımıza başladık ve eğitimlerimize epey ağır bir iştirakin olduğunu gözlemliyoruz.” dedi.

Türkiye’deki İhracatçı Birlikleri ortasında birinci sefer Sürdürülebilirlik Proje ve Eğitim Departmanı

Sürdürülebilirlik faaliyetlerini geliştirebilmek için insan kaynağına yatırım yaptıklarını anlatan Eskinazi, etraf mühendisleri istihdam ettiklerinden bahsetti.

“AB Yeşil Mutabakatı’nın sorumluluklarına bölümlerimizi daha yeterli hazırlayabilmek için Türkiye’deki İhracatçı Birlikleri ortasında birinci defa Birliklerimiz bünyesinde Sürdürülebilirlik Proje ve Eğitim Departmanı’nı kurduk. Böylece sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanıp faaliyetlerimizi tek bir noktadan koordine edebileceğiz. Sürdürülebilirlik Proje ve Eğitim departmanımızı tıpkı vakitte firmalarımızın yeşil dönüşüm süreci kapsamındaki hususlarda bilgi alabileceği bir yapı olarak kurguluyoruz.”

Jak Eskinazi, “Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hudutta karbon vergisi üzere yeni uygulamalar ile başta demir-çelik, kimya, otomotiv, dokumacılık olmak üzere birçok dalımızın ihracatının ve rekabet gücünün etkileneceğini biliyoruz. Bu süreçte bizler de Avrupa Yeşil Mutabakatını gündemimizin ana unsuru olarak tutuyoruz. Az evvel özetlemiş olduğum faaliyetlerimiz ve sürdürülebilir ihracat bakış açısıyla üyelerimizin kapasite gelişimine ve yetkinliklerinin artırılmasına katkı sağlamak için uğraş veriyoruz.” diye konuştu.

Sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlayan birinci İhracatçı Birliği ve meslek kuruluşu

Bilhassa son iki yıldır ağır bir biçimde yürüttükleri tüm kurumsal çalışmaları kapsamlı bir rapor haline getirdiklerini açıklayan Eskinazi kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Bu rapor ile kurumumuzun sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve performansını tüm üyelerimiz ve paydaşlarımızla şeffaf bir halde paylaşıyoruz. Rapor, Birliğimizin sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesindeki amaçlarını, ekonomik, çevresel ve toplumsal performansını ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yaptığımız katkıları içeriyor. Bu noktada sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlayan birinci ihracatçı birliği ve meslek kuruluşu olduğumuzu söyleyebilirim.”

Jak Eskinazi, “Raporumuzun Kurumsal Sürdürülebilirlik kısmında sorumlu idare unsurları kapsamında paydaşlarımızla ilgilerimizi, sürdürülebilirlik anlayışımızı ve bu alandaki önceliklerimizi aktardık. Çevresel Sürdürülebilirlik kısmında ise çevresel sorumluluklarımızı paylaştık; atık idaresi süreçlerimize ait bilgi vererek son iki yıla ilişkin atık miktarlarımızı ve son üç yılı kapsayacak formda sera gazı emisyonlarımızı hesapladık ve raporladık. Tıpkı halde son üç yıla ait su ayak izi kıymetlerimizin tahlili de bu raporda bulunuyor.” dedi.

Etrafa etkimizi kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz; EİB korusu oluşturarak 4.800 adet ağaç dikmeyi taahhüt ediyoruz

Eskinazi, EİB’nin sera gazı emisyonlarının Birlik araçları yakıt tüketimleri, satın alınan elektrik ve yangın söndürücüleri ile iş seyahati maksatlı kullanılan uçak ve kiralık araçlardan oluştuğunu açıkladı.

“Kapsam 1, Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonlarımızı ISO 14064-1 standardına uygun olarak hesapladık. Raporumuzun bu kısmında sera gazı emisyonlarımıza ait birçok detaylı tablo ve tahlile yer vererek etrafa etkimizi kamuoyu ile şeffaf bir biçimde paylaşıyoruz. Bu sayede sera gazı emisyonlarını raporlayan birinci ihracatçı birliği olduk. Bu kapsamda 2019 yılından itibaren geçen 3 yılda toplam 1.990 ton karbondioksit emisyona karşılık, karbon-nötr amacımız doğrultusunda EİB korusu oluşturarak 4.800 adet ağaç dikmeyi taahhüt ediyoruz.”

Birliklerimizin karbon ve su ayak izini birinci sefer hesapladık

Jak Eskinazi, raporun başka kısımlarında EİB’nin insan kaynakları siyasetleri, dijitalleşme çalışmaları, farkındalık oluşturma ve bilgilendirme faaliyetlerini, sürdürülebilirlik alanındaki projelerini, sektörel saha çalışmalarını ve paydaşlarla iş birliğinde yürüttükleri faaliyetleri detaylı olarak aktardıklarını söyledi.

“Rapor hazırlık sürecine baktığımızda ise yorucu fakat bizim için bir o kadar da öğretici olduğunu söyleyebiliriz. Rapor ortaya çıktıktan sonra sürdürülebilirlik alanındaki eksiklerimizi ve daha fazla odaklanmamız gereken alanları net bir biçimde gördük. Bu rapor vesilesiyle Birliklerimizin karbon ve su ayak izini birinci kez hesapladık. Bundan sonraki süreçte ise sürdürülebilirlik raporumuzu her yıl nizamlı olarak yayınlayacağız. Atık ölçümüzü, güç tüketimimizi, karbon ve su ayak izimizi azaltmak için kendimize amaçlar koyacağız.”

İhracatçı firmaların hazırlık yapmaları ve altyapı oluşturmaları gerekiyor

Eskinazi, “Bu noktada bilhassa bir mevzuyu ihracatçı firmalarımızın dikkatlerine sunmak istiyorum. Sürdürülebilirlik raporlaması mecburî olan firmaların kapsamı gün geçtikçe genişliyor. Bilhassa Avrupa Birliğinde bu tarafta atılan adımlar var. Münasebetiyle ihracatçılarımızın mevzuya ait olarak şimdiden hazırlık yapmaları ve altyapı oluşturmaları gerekiyor. Bu kapsamda Birliğimizin sürdürülebilirlik raporunun firmalarımızda bir farkındalık oluşturmasını ve örnek teşkil etmesini temenni ediyoruz.” dedi.

İhracatçıların Sürdürülebilirlik Harcamalarının Desteklenmesi Kapsamında Dayanak Bildirimi hakkında çalışıyoruz

Firmaların sürdürülebilir üretim için yaptığı harcamalara da tıpkı formda teşvik verilmesini istediklerinin altını çizen Eskinazi, şunları anlattı;

“EİB olarak ‘AB Yeşil Mutabakatı Çerçevesinde İhracatçıların Sürdürülebilirlik Harcamalarının Desteklenmesi Kapsamında Takviye Tebliği’ hakkında çalışıyoruz. İhracatçı firmalarımıza yönelik devlet teşviklerinde sürdürülebilirlik odaklı bir düzenek bulunmuyor. Küresel rekabetin arttığı değişen dünyada ihracatçılarımızın sürdürülebilirlik kapsamındaki harcamalarının başka bir Bildirim başlığı altında desteklenmesine gereksinim duyulduğunu biliyoruz. Böylece firmalarımız su, atık idaresi ve güç üzere mevzularda tasarruf yapabilme yetenekleri güzelleştirerek döngüsel iktisada geçiş sürecimizi hızlandıracağız.”

Türkiye yeşil ülke olacak ve hepimiz bunun için çalışmaya devam ediyoruz

Türkiye’nin güç kullanımının yaklaşık yüzde 18’ini yenilenebilir güçten sağladığını, hidroelektrik de dahil edildiğinde yüzde 50’ye yaklaştığına değinen Eskinazi, “Yenilenebilir güçle ilgili yatırımlar planlanıyor. Güneş gücünün kişisel olarak kullanılması, fabrikalarda, organize bölgelerde, sanayi yapılarında kullanılması gerekiyor. Türkiye yeşil ülke olacak ve hepimiz bunun için çalışmaya devam ediyoruz.” diyerek kelamlarını noktaladı.

Çiğdem Önsal: EİB Sürdürülebilirlik Raporumuz Türkiye’ye örnek ve temel bir başlangıç noktası

EİB Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Önsal, EİB Sürdürülebilirlik Raporunun her yıl tıpkı titizlikle geliştirilerek hazırlanacağını taahhüt ettiklerini açıkladı.

“Raporumuzu 8 bine aşkın üyemize örnek teşkil etmesi için oluşturduk. Sürdürülebilirlikte dayanak ve yardıma muhtaçlığı olan firmalarımız için temel bir başlangıç noktası olacak raporumuz EİB Sürdürülebilirlik Çalışma Komitesi ve Sürdürülebilirlik Proje ve Eğitim Departmanımızın dayanaklarıyla kendi iç kaynağımızla hazırlandı. Tıpkı vakitte sürdürülebilirlik raporu hazırlama kademesinde olan firmalara da takviye verebiliriz. Bir İhracatçı Birliği olarak sürdürülebilirlik manasında birçok unsur imza attık. Sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarımız da devam edecek.”

EİB Sürdürülebilirlik URGE projeleriyle alana indi

URGE projelerine giren firmaların sürdürülebilirlik dayanağı aldığını anlatan Çiğdem Önsal, “4 tane URGE Projemiz var. Her birinde ortalama 20-25 firmamız yer alıyor. Sürdürülebilirlik tüm kesimlerimizin gündeminde. Biz evvel farkındalık yaratarak, iki üç yıldır eğitimlerle sürdürülebilirlik başlığını üyelerimizin ajandasına sokmaya çalıştık. Sonrasında URGE projeleriyle alana indik. Böylelikle firmalarımızın alandaki muhtaçlığına karşılık vermek istiyoruz. Önümüzde AB Yeşil Mutabakatı üzere net bir amaç var. Firmalarımızı düzgün uygulama örnekleriyle bir ortaya getirmeye çalışıyoruz.” dedi.

EİB, 2022 Avrupa Mesleksel Hünerler Haftasında yer alıyor

Önsal, EİB’nin sürdürülebilirlikte ileri kademede olan Kuzey Avrupa ülkeleriyle yakın temas halinde olduğunu, onların çalışmalarını üyeleriyle buluşturduklarını söyledi.

“Milli Eğitim Bakanlığı boyutunda AB Yeşil Mutabakatı yakından takip ediliyor. 2022 Avrupa Mesleksel Marifetler Haftası, 12-13 Mayıs tarihlerinde Mesleksel Eğitim Öğretim ve Yeşil Dönüşüm teması ile yapılacak. İzmir ayağında 11 Mayıs’ta “2050’ye gerçek mesleksel eğitim ve Yeşil Mutabakat Planı” başlığıyla AB Yeşil Mutabakatı’nın mesleksel eğitimi nasıl şekillendirmesi gerektiğine dair öncelikli etkilenecek kesimlerimizin temsilcilerinin görüşlerine yer verilecek bir webinar yapacağız.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

  • Ana Sayfa
  • Ekonomi
  • EİB Sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlayan ilk İhracatçı Birliği oldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. EİB Sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlayan ilk İhracatçı Birliği oldu için yorumda bulun

    EİB Sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlayan ilk İhracatçı Birliği oldu için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak EİB Sürdürülebilirlik faaliyetlerini raporlayan ilk İhracatçı Birliği oldu için ilk yorumu yapabilirsin.