EÜ “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülünü alan ilk ve tek üniversite oldu

Türkiye’de öğrenci meslek gelişimini en faal destekleyen üniversite, Ege Üniversitesi oldu

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen dijital hizmet noktası “E-insan” lansman toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen merasimde Ege Üniversitesine “Öğrencilerin Meslek Gelişimini En Faal Formda Destekleyen Üniversite” mükafatı verildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, mükafatı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Rektör Prof. Dr. Budak, “Cumhurbaşkanlığımızın, öğrencilerin meslek gelişimine takviye vizyonu kapsamındaki çalışmalarımızla bu mükafatı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alan birinci ve tek üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizin her vakit yanında olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, YÖK Liderimiz Prof. Dr. Erol Özvar’a, İnsan Kaynakları Ofisi Lideri Doç. Dr. Salim Atay’a, paydaşlarımıza, öğrencilerimize ve başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “e-İnsan Programı”na katılarak bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye artık gelişmiş ülkeler programı ortasında yerini aldı. Türkiye, dijitalleşme sürecinde 900’den fazla kurumunun 6 bin 800’den fazla hizmetiyle 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet Kapısı uygulamasıyla dünyada birinci sıralara yerleşmiştir. Her alanda cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını 5’e, 10’a katlayan misal atılımları saymak mümkündür. Gelişen, büyüyen, çağdaşlaşan Türkiye’de, öteki alanlarda olduğu üzere özel dalı ve kamu kesitiyle çalışma hayatı da büyük değişime uğramıştır. Ülkemizde kamu, başka konularda olduğu üzere insan kaynakları idaresinde de lokomotiftir, modeldir, belirleyici role sahiptir. Bu anlayışla yeni idare sistemimizi tasarlarken direkt Cumhurbaşkanlığına bağlı bir insan kaynakları ofisi kuralım dedik ve kurduk. Hedefimiz bu yapının öncülüğünde hem kamunun hem de genel olarak ülkenin insan kaynağı projeksiyonunu ve yönlendirmesini yapmaktır. Birleşmiş Milletler kalkınma maksatlarıyla de uyumlu formda yürüttüğümüz çalışmalarımızda fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verebilirlik, yenilikçilik ve liyakat üzere pahaları temel alan bir insan kaynağı kültürü oluşturmanın peşindeyiz. Şu anda bunu kovalıyoruz. İnsan Kaynakları Ofisi’miz tarafından bu gayeyle geliştirilerek uygulamaya konulan sistemlerin tamamı da yerli ve ulusal olarak hazırlanmıştır. Atılan her adımda gençlerimizin ve çalışanlarımızın umutlarını güçlendirecek, özgüvenlerini yükseltecek, maharetlerini ve yetkinliklerini artıracak, devletimizi ve özel kesimimizi muvaffakiyetten muvaffakiyete taşıyacak bir yetenek idare modelinin inşasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlmi ve bu çeşit projeleri biz kendimize değil tüm insanlığa has olarak düşünüyoruz.81 ile üniversite yapmaya başladığımızda ‘ne gerek var’ diye eleştirenler vardı. Artık kimsenin söyleyecek kelamı kalmadı. Biz ilmi tahsil etmek için hocalarımızı seferber ettik. Gençliğimiz çok daha özgüvenle yetişme sürecine başladı. Şu anda 208 tane üniversitemiz var. İlmin ulaşamadığı yer bırakmadık. Türkiye artık uygun eğitimli evlatlarının yurt dışına gittiği değil, yurt dışındakileri ülkesine çeken bir cazibe merkezi olmuştur” dedi.

Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı müracaatlarını açtıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özel bölüm de 150 bin öğrenciye staj imkânı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine çıkarmamıza dayanak olacak. Ulusal Staj Programı’nın 2023 yılı müracaatlarını bugün prestijiyle açıyoruz. Ayrıyeten, yaz stajları için ödediğimiz taban fiyatın yüzde 30’una tekabül eden sayısı, 2023’ten itibaren minimum fiyat düzeyine yükseltiyoruz. Ek olarak staj sonrası öğrencilerimizin yarı vakitli çalışmaya devam edebilmelerini temin maksadıyla geliştirdiğimiz yetenek idare modelini de yaygınlaştırıyoruz. Hem kamu hem özel kesim tarafının uzun vakittir beklediğini bildiğimiz Türkiye’nin insan kaynakları envanterinin hazırlıklarını tamamladık” dedi.

“Fırsat eşitliği unsurunu yaygınlaştırıyoruz”

Eğitim, staj ve iş üzere imkânları fırsat eşitliği çerçevesinde tüm vatandaşlara sunmayı hedeflediklerini belirten Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Lideri Doç. Dr. Salim Atay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın insanı merkeze alan vizyonu doğrultusunda fırsat eşitliği unsurunu yaygınlaştırarak ilköğretimden yükseköğretime kadar tarihimizin en yüksek okullaşma oranına sahibiz. Ülkemizin sürdürülebilir bir büyüme sergiliyor olmasının, üretim ve istihdamdaki artışın temelinde gençlerin eğitime ulaşabilmesi için yapılan yatırımların tesirini açıkça görüyoruz” diye konuştu.

Doç. Dr. Atay, “İnsan Kaynakları Ofisi olarak tüm çalışmalarımızda bilimsel yaklaşımı benimsemenin yanı sıra kamu ve özel kesim temsilcilerinin de görüşlerini almayı bir öncelik olarak benimsedik. Her bir kurumumuzda çağdaş insan kaynakları idaresi kültürünü geliştirecek kapasiteye ulaştık. Çağdaş dijital araçlarla mükerrerliğin önüne geçerek kamu kaynakların israfının önüne geçtik” dedi.

Öğrencilerin mesleklerini en verimli biçimde desteklemek ismine üniversite bünyesinde Meslek Merkezi Koordinatörlüğü kurduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Öğrencilerimizin mesleklerinin gelişimini izlemek, onları yanlışsız yönlendirebilmek ve gereksinim duydukları profesyonel takviyesi vermek emeliyle daima çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde en fazla meslek aktifliği yapan üniversite pozisyonundayız. Mükafatı almamızda büyük tesiri olan Ulusal Staj Programı kapsamında bin 139 öğrencimiz, bakanlıklarımız başta olmak üzere çeşitli yerlerde stajını tamamladılar. Patron konumunda gönderdiğimiz teklifler sayesinde, Üniversitemizden ve öteki üniversitelerden 62 öğrenci, Üniversitemizin çeşitli ünitelerinde stajlarını yaptılar. Ödül kriterlerinde öğrencilerinin Kariye Planlama Dersi alma oranı, Ulusal Staj Programına başvuran öğrenci oranı, Ulusal Staj Programı ile staj yapan öğrenci oranı ve Yetenek Kapısı platformuna kayıtlı öğrenci oranı ele alındığını düşünürsek bu mükafatı hak ettiğimizi söyleyebilirim” diye konuştu.

“Avrupa’nın en büyük meslek fuarına imza attık”

Yıl içerisinde Avrupa’nın en büyük meslek fuarı olan EGEKAF’a mesken sahipliği yaptıklarını hatırlatan Prof. Dr. Budak, “ Yetenek Kapısı üzerinden 60 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı fuara; 189’u kamu, 341’i özel olmak üzere toplamda 530 firma iştirak sağladı. 100 binin üzerinde ziyaretçinin iştirakiyle gerçekleştirdiğimiz Ege Meslek Fuarı, Avrupa’nın en büyük meslek fuarı olarak büyük yankı uyandırdı. Bununla birlikte Yetenek Kapısı sistemine kayıtlı firma sayımızı bin 592’ye çıkardık. Sistemde kayıtlı 53 bin 214 öğrencimiz bulunuyor. Üniversitemizin öğrenci odaklılık gayesi doğrultusunda tüm akademik ünitelerimizin temsilci öğretim üyelerinden oluşan ‘Kariyer Temsilcisi’ akademik kümemizi ve öğrencilerimizden oluşan ‘Kariyer Elçisi’ öğrenci kümemizi oluşturduk. Nizamlı aralıklarla yaptığımız toplantılarımız ve faal bağlantımız sayesinde, yıl boyunca tüm akademik ünitelerimizin, kesim temsilcilerini öğrencileriyle buluşturmak suretiyle meslek ve mezun aktiflikleri gerçekleştirmelerini sağladık. Pandemi sürecinde, her hafta gerçekleştirdiğimiz toplantılarla öğrencilerimizle bir ortaya gelerek uzaktan eğitim sürecinde de irtibatımızı tıpkı yoğunlukta devam ettirdik. Bu ağır çalışmalarımızın sonucunda da bu mükafata layık görüldük. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, YÖK Liderimiz Prof. Dr. Erol Özvar’a, İnsan Kaynakları Ofisi Lideri Doç. Dr. Salim Atay’a ve başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Öğrenci odaklı uygulamalarımızla yükseköğretime öncülük ediyoruz”

Ege Üniversitesinin öğrenci odaklı vizyoner uygulamalar ve nitelikli projelerle Türk yükseköğretimine örnek olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Tam akredite araştırma üniversitemizin, son 5 yılda çağın ihtiyaçlarına uygun akademik çeşitliliği ve güçlü teknolojik altyapısı ile dev bir bilim üssü haline geldiğini tabir etmek istiyorum. Global ölçekte araştırma yapan ve bilimsel bilgi üreten araştırma üniversitemiz; milletlerarasılaşma, dijitalleşme, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, idare sistemleri ve topluma katkı alanlarındaki öncü uygulamaları ile esaslı tarihine yaraşır yeni muvaffakiyet öyküleri yazdı. Benimsediğimiz öğrenci odaklı eğitim ideolojisi doğrultusunda öncü pek çok uygulamayı hayata geçirdik. Öğrencilerin idare süreçlerine faal iştirakini sağlamak ismine Öğrenci Senatosunu ve Öğrenci Dekanlığını kurduk. Öğrenci Danışmanlık Sistemi, Öncelikli Randevu Sistemi, Turkuaz Masa Tahlil Merkezi ve Canlı Takviye Sınırı, Mezun Kart Uygulaması, Uzaktan Eğitim Merkezinin güçlendirilmesi, Öğretim Teknolojileri Koordinatörlüğü ve Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezinin kurulması üzere pek çok birincisi hizmete sunduk. Ek Gelişim Aktiflikleri Karnesi (Ege Plus) ile öğrencilerin eğitim dışındaki faaliyetlerini belgelendirmelerini sağladık. Tüm bu uygulamalarla, öğrencilerden tam not alarak üniversiteyi öğrenci memnuniyetinde A Plus kategorisine çıkardık” dedi.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • EÜ “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülünü alan ilk ve tek üniversite oldu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. EÜ “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülünü alan ilk ve tek üniversite oldu için yorumda bulun

    EÜ “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülünü alan ilk ve tek üniversite oldu için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak EÜ “Öğrencilerin Kariyer Gelişimini En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite” ödülünü alan ilk ve tek üniversite oldu için ilk yorumu yapabilirsin.