İZODER Başkanı Emrullah Eruslu: Binalarda Enerji Verimliliği için çok daha kararlı ve etkili adımlar atılmalı

İZODER İdare Şurası Lideri Emrullah Eruslu; Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Neredeyse Sıfır Güçlü Binalar” konseptine geçişe yönelik attığı adımları yakından takip ettiklerini belirtti. Eruslu, “Enerji verimliliği konusunda gideceğimiz çok yol, yapılacak çok ödevimiz olduğunu görüyoruz. Binalarımızda güç verimliliği sağlayabilmek için açıklanan değişikliklerin çok daha ötesine geçmemiz, daha kararlı ve tesirli adımlar atmamız şart” dedi.

Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sn Murat Kurum, “Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye” temalı istişare toplantısının sonuç bildirgesinde “İklim dostu yeşil binaların imaline öncelik verilmesi ve bu kapsamda teşviklerin artırılmasına ait unsur doğrultusunda yapılacakları duyurdu. Bu kapsamda yapılacak en kıymetli düzenlemelerden birini, Binalarda Güç Performansı Yönetmeliği’nde gerçekleştirilecek değişiklik oluşturuyor. İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği), Binalarda Güç Performansı Yönetmeliği’nde yapılacak değişiklikle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Atılan adımları yakından takip ettiklerini söz eden İZODER İdare Şurası Lideri Emrullah Eruslu, Bakanlığımız 1 Ocak 2023’ten itibaren, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların güç performans sınıfının en az ‘B’ olacak biçimde inşa edilmesini ve kullanılacak gücün en az yüzde 5’ini yenilenebilir güç kaynaklarından karşılanmasını zarurî hale getirdi. Düzenlemeyle birlikte, 5 bin metrekareden büyük olan yapıların hala “C” olan taban güç performansı “B”ye çıkarılırken, ısı yalıtımında kullanılan yalıtım materyali kalınlıklarında da bir ölçü artış olacak. Bu kapsamda Bakanlığımızın yayımlandığı rehberi dikkate aldığımızda cephelerdeki minimum ısı yalıtım gereci kalınlıkları İstanbul’da 5 cm’den 8 cm’ye, Ankara’da ise 6 cm’den 9 cm’ye çıkacak. Çatılarda ise kalınlık İstanbul’da 10 cm’den 14 cm’ye, Ankara’da ise 12 cm’den 18 cm’ye çıkacak. Döşemelerdeki kalınlık artışları Ankara’da 7 cm’den 9 cm’ye, İstanbul’da 5 cm’den 7 cm’ye çıkacak . Ayrıyeten kaplamalı yalıtım camı üniteleri ile ısı yalıtım pahaları düzgünleştirilmiş pencerelerin kullanımı artacak. Öte yandan güçte dışa bağımlılığımızı azaltmak için tüm binaları kapsayan ve güç verimliliğinde 20’den çok daha fazla güzelleştirme hedefleyen düzenlemelere gereksinimimiz olduğunu söylemeliyiz.” sözünü kullandı.

Güç limitlerimiz gelişmiş düzeyine getirilmeli

Türkiye’de 2020 yılındaki toplam güç tüketiminin yüzde 33 üzere büyük bir hissesinin binalarda gerçekleştiğini belirten Eruslu, “Gelişmiş ülkelerde binalarda güç verimliliğine yönelik birçok adım atılarak güç limitleri düşürülürken, ülkemizde 2008 yılında tanımlanmış güç limitleri kullanılmaktadır. AB’nde 2019 yılından bu yana yeni kamu binalarının tümü neredeyse sıfır güçlü olarak üretiliyor. 2020 yılının başından itibaren ise tüm yeni binalar neredeyse sıfır güçlü olarak yapılıyor. Birçok gelişmiş ülkede binalar ısıtma ve soğutmaya yönelik ünite metrekaredeki yıllık güç tüketimi 30-50 kW olacak formda yalıtımlı olarak tasarlanıyor ve inşa ediliyor. Ülkemizde ise hala bina güç tüketimi 120-150 kW (birim metrekare/yıl) düzeyinde. Yönetmelik revizyonu ile kapsama giren toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan hudutlu sayıdaki yapılarda güç tüketimini 100-120 kW düzeyine çekmiş olacağız.Kapsam dışındaki binalar ise 120-150kW mertebelerinde güç tüketmeye devam edecek. Özetle hala güç israfımız gelişmiş ülkeler ile mukayese edildiğinde 3 ila 5 kat daha fazla. Bir an evvel Güç Verimliliği Strateji Belgesi’nde de tanımlandığı üzere güç limitlerimiz ve U kıymetlerimiz bu revizyonla birlikte gelişmiş ülkeler düzeyine getirilmeliyiz. Binalarda ısıtma ve soğutma hedefiyle kullanılan güçte israfın önüne geçmemizin hem toplum hem ülkemiz iktisadı için büyük kıymet taşıdığını her fırsatta vurguluyoruz. Dernek olarak hayata geçirdiğimiz ‘Tek yol U dönüşü’ kampanyamızla da U bedellerinin (ısı geçirgenlik oranı) ülke genelinde güzelleştirilmesi konusunda ağır bir uğraş sarf ediyoruz.” dedi.

Yalıtım kalınlığının artmasının inşaat maliyeti tesiri epeyce azdır

Yalıtım kalınlığının arttıkça sağlanacak güç verimliliğinin de birebir oranda arttığını tabir eden Eruslu şunları söyledi: “Buna karşılık kalınlık artışının inşaat maliyetine tesiri epeyce azdır. Genel olarak uygulamalarda yalıtım materyalinin maliyetinin dışında, yalıtım kalınlığından bağımsız olarak; iskele konseyimi, elektrik, su üzere alt yapı maliyetleri; yapıştırıcı, sıva vb yardımcı gereç maliyetleri; boya, dış cephe kaplaması, alçı levha üzere iç yüzey kaplamaları, şap üzere tamamlayıcı gereç maliyetleri ve personellik maliyetleri oluşur. Meğer ısı yalıtımı uygulaması içerisinde ısı yalıtım materyallerinin maliyeti, toplam maliyetin içinde muhakkak bir hisseye sahip. Tüm bu maliyetlerin içerisinde yalıtım materyalinin kalınlığının arttırılmasından oluşacak ek maliyeti uygulamadan uygulamaya değişmekle birlikte epeyce düşüktür. Bunu iki katına çıkardığımız vakit toplam bedel ikiye katlanmayacak. Fakat bu sayede ısıtma ve soğutmada tasarruf potansiyeli iki kat olacak. Isı yalıtımı uygulamaları hem birinci yatırım hem işletme maliyetlerini düşürerek kendini kısa müddette geri öder, bina ömrü boyunca tasarruf sağlamaya devam eder.

Kentsel dönüşüm fırsatını kaçırmamamız çok kıymetli

Güç verimliliğinde gelişmiş ülkelerle aramızdaki arayı kapatacak temelli adımları atarak güç limitlerimizi belirlememiz gerekiyor. Ortak gayemiz Türkiye’deki binaların çok daha az güç harcayan etraf dostu bir yapıya kavuşması olmalı. Tüm dünyada olduğu üzere evvel Isı yalıtımı uygulamaları ile güç muhtaçlığı en düşük düzeye getirmeli ve kalan güç muhtaçlığının mümkün olduğu kadar yenilenebilir güç ile karşılanması hedeflenmelidir. Bu noktada kentsel dönüşüm sürecini güç verimli yapılaşmada fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

  • Ana Sayfa
  • Ekonomi
  • İZODER Başkanı Emrullah Eruslu: Binalarda Enerji Verimliliği için çok daha kararlı ve etkili adımlar atılmalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. İZODER Başkanı Emrullah Eruslu: Binalarda Enerji Verimliliği için çok daha kararlı ve etkili adımlar atılmalı için yorumda bulun

    İZODER Başkanı Emrullah Eruslu: Binalarda Enerji Verimliliği için çok daha kararlı ve etkili adımlar atılmalı için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak İZODER Başkanı Emrullah Eruslu: Binalarda Enerji Verimliliği için çok daha kararlı ve etkili adımlar atılmalı için ilk yorumu yapabilirsin.