Kadınlar eşitlik ve özgürlük için kararlarını açıkladı

Türkiye Komünist Partisi’nin davetiyle bir ortaya gelen Bayan Dayanışma Komiteleri sistemin bayanlara yönelik durmak bilmeyen saldırısına karşı uğraşını yükseltiyor.

Komiteler bayana yönelik şiddetin ve sömürünün kökünü kazmak için, bu eşitsiz ve adaletsiz tertibi değiştirmek için bayanları kendi kararlarını vermeye çağırıyor!

Kalbi eşit ve özgür bir ülkede yaşamak için atan tüm bayanlara davette bulunan Komiteler, toplumsal hayatın her alanında eşitlik için taleplerini sıralıyor.

Gericiliğe karşı mücadeleye!

Türkiye toplumu uzun yıllardır dinî referanslarla yönetiliyor. Dinin toplumsal ve kamusal hayatta belirleyici olması işverenlerin ve onların temsilcisi siyasi iktidarların işine geliyor. Böylelikle kararları daha az sorgulanıyor, adalet arayışı “öbür dünya”ya erteleniyor.

AKP iktidara geldiği birinci günden beri sayısız gerici uygulamaya imza attı. İmam hatipler yaygınlaştırıldı, ilkokullara mecburî din dersleri kondu, müftülere nikah kıyma yetkisi verildi. Muhalefetin alternatifi ise giderek AKP’ye benzemekti. Bilim düşmanı, bayan düşmanı, sanat düşmanı siyasetlere sessiz kalınarak bu kabahatlere ortak olundu.

Geçim badiresi içindeki işçilerin çocukları cemaat ve tarikatlara mahkum edildi. Gericiliğin önü açıldı, gericilik güçlendikçe bayanların hayatındaki baskı, zorbalık ve şiddet arttı. Bayanın vücudu nesneleştirildi, aklı aşağılandı. Bayan toplumsal omurdaki yeri ile değil, anneliği ile yüceltildi.

Fakat AKP cumhuriyetin aydınlanmacı karakteri ile ne kadar hengameli ise, bayanlar da ellerinden alınmak istenenden çok daha fazlasını kazanmaya o kadar kararlı!

Bu nedenle gericiliğe karşı uğraşımızda olmazsa olmazlarımız şunlardır:

● Toplumsal ömrün dinî kurallar üzerinden tanımlanması ve sorgulanmasına son verilmelidir.

● Tarikat ve cemaatlerin örgütlenmeleri yasaklanmalıdır.

● Eğitimdeki mevcut gerici müfredat uygulamasına son verilerek bilimsel temellerle hazırlanmış yeni müfredatın uygulanmasına en kısa müddette başlanmalıdır.

● Mecburî din dersleri kaldırılmalı, tüm okullarda karma eğitim verilmelidir.

● İmam hatipler kapatılmalıdır.

● Bayanların dinî kurallar münasebet gösterilerek aileleri, toplumsal etrafları yahut işyerleri tarafından örtünmek zorunda bırakılmaları kabahat sayılmalıdır.

● Müftülerin nikah kıyma yetkisi sonlandırılmalıdır.

● Sıhhat hizmeti sunumunda cinsiyet ayrımcılığı barındıran her türlü uygulama yasaklanmalıdır.

Bayana yönelik şiddete hayır!

Türkiye’de ve tüm dünyada artan bayana yönelik şiddetin ve bayan cinayetlerinin kökeninde sömürü nizamı vardır. Aile içi şiddet ve istismar sürerken ailenin kutsallığını lisanından düşürmeyen siyasetçiler vardır. Adalet sağlayamayan hukuk sistemi vardır. Çalışma rejiminin işverenlerin çıkarları için kuralsızlaştırılması vardır.

Bayanların eşitlik ve özgürlük gayretini engellemek için siyasi iktidarın sığındığı aile kurumunun güçlendirilmesi siyasetleri iki yüzlüdür. Bayan cinayetlerinin kıymetli bir kısmı örf ve adetler münasebet gösterilerek işlenmektedir.

Bayanlar şiddetin ve sömürünün kökünü kazımak için çabada kararlı! Bu nedenle;

● Şiddet gören bayanlar için dayanışma meskenleri açılmalıdır. Bu dayanışma meskenleri bayanların saklandığı değil, hayatlarının yine kurulmasında tüm toplumun dayanağının sunulduğu yerler olmalıdır.

● Tecrit edilecek olanlar şiddet görenler değil, şiddet uygulayanlar olmalıdır.

● Şiddet uygulama eğiliminde olduğu saptanan şahıslar bilimsel değerlendirmeler eşliğinde şiddet önleyici bir programa alınmalıdır.

● Hukukta erkeklere yönelik ayrımcılık ve yeterli niyet okumaları hata kapsamına alınmalıdır.

● Bayanların özgürlüklerini ve toplumsal hayatlarını dini ve klâsik dayatmalarla kısıtlayan her türlü tenkit ve müdahale hata sayılmalıdır.

● Ferdi silahlanma yasaklanmalıdır.

Çalışma hayatında eşitlik için mücadeleye!

Bayanlar eğitim seviyelerindeki yükselmeye karşın erkeklerden besbelli olarak daha az istihdam ediliyor. Eşitsizlikler daha iş görüşmelerinde başlıyor, bayanların uygar halleri, çocuk sahibi olma durumları işe alınıp alınmayacaklarında belirleyici oluyor. Gebelik ve süt müsaadeleri mazeretiyle bayanların mesleklerinde ilerlemeleri engelleniyor. Birebir eğitim ve niteliklere sahip oldukları halde tıpkı işi yapan bayanlara erkeklerden daha az fiyat veriliyor. Ekonomik krizlerde evvel bayanlar işten çıkarılıyor.

Bayanlar düşük fiyatları ve işsizlikle tehdit edilmeyi kabul etmiyor ve haykırıyor:

● Tüm bayanların çalışma hakkı vardır. Devlet tüm vatandaşların çalışma hakkını garanti altına almakla yükümlüdür.

● Tıpkı işi yapan işçiler cinsiyet, etnik köken, din ve mezhep farketmeksizin birebir fiyatı almalıdır.

● İşyerlerinde bayan personel sayısına nazaran değil, işçilerin talepleri doğrultusunda kreş ve emzirme odası açılmalıdır. Bu vazifesini yerine getirmeyen işyerleri cezalandırılmalıdır.

● Emziren annelerin süt müsaadelerini kullanmalarını engellemek cürümdür.

Ebeveynlikte adaletsizliğe hayır!

Yüzyıllardır çocukların beslenmesi, bakımı, sıhhati annenin vazifesi olarak kabul ediliyor. Bayanların çocuk bakımı için işten ayrılması ya da yarı vakitli yahut konuttan sürdürülen işlerde çalışması bir gereklilik üzere kavranıyor. Gelirleri kreş fiyatını karşılamayan ailelerde bayanlar konuta mahkum ediliyor. Çalışma hukukunda işverenin işyerinde yalnızca belirli sayıda çocuklu bayan çalışan için kreş hizmeti verme yükümlülüğü tarifleniyor, çocuklu erkek çalışanları hukuk hesaba katmıyor.

Meğer çocuklar bir toplumun geleceğidir, sağlıklı büyümeleri, uygun bir eğitim almaları, memnun olmaları ve geleceklerinin teminat altında olması yalnızca ebeveynlerin değil, tüm toplumun sorumluluğundadır.

Bayanlar çocuklarıyla geçirdikleri vaktin yorgunluklarını arttıran bir yük olmasını istemiyor. Çocuklarıyla geçirdikleri saatlerin keyfine varmak, onlarla eğlenceli anılar biriktirmek istiyor. İşte bu nedenle;

● En kısa müddette bir planlama eşliğinde her işyeri ve mahalleye fiyatsız kreş ve gündüz bakım meskenleri açılması zaruridir.

● Çocuk doğduğunda çocuk bakımı için fiyatlı müsaade hakkı yalnızca anne için değil baba için de geçerli olmalıdır.

● Fiyatlı ebeveyn müsaadesi sonrası anne ya da babanın işe dönüşü hukuksal garanti altına alınmalıdır.

● Doğum denetim ve kürtaj hizmeti fiyatsız sıhhat hizmeti kapsamına alınmalıdır.

Toplumsal ömrün bayanların lehine düzenlenmesi için mücadeleye!

Çocukların bakımının yanı sıra hasta ve yaşlıların bakımı ve mesken işleri de bayana yüklenmiştir. “Kadın işi” olarak görülen her türlü konut işi yüzyıllardır bayanın emeğinin ağır sömürüsüyle devam etmektedir. Bayanlar bu tüketici iş yükü altında toplumsal ömürden koparılmaktadır.

Halbuki bayanların doğuştan gelen hiçbir özelliği onları konut işlerine yatkın yapmaz. Teknolojinin böylesine geliştiği, işsizliğin bu kadar büyük bir sorun olduğu günümüzde bayanlar artık bu aptallaştırıcı işleri yapmayı reddediyor. Bundan bu türlü süratle;

● Hasta bakım konutları sayısı kâfi düzeye çıkarılmalıdır.

● Yaşlılar için toplumsal hayattan kopmadan yaratıcı faaliyetlerini sürdürebilecekleri toplumsal tesisler faaliyete geçirilmelidir.

● Konut işleri, bayan erkek eşitsizliğinin yine üretildiği bir alan olmaktan çıkarılmalıdır. Her mahallede çamaşırhaneler, ütü meskenleri, yemekhaneler vb. kurularak mesken işleri toplumsallaştırılmalıdır.

● Angarya işlerin yokluğunda artakalan vaktin yaratıcı, kültürel ve sportif faaliyetlerle geçirilmesi için her mahallede uygun yerler yaratılmalıdır.

Bayanların eğitim hakkı için mücadeleye!

Bugün pek çok fakir ailenin çocuğu nitelikli eğitim alamıyor. Ebeveynler çocuklarını bir gelecekleri olması umuduyla cemaatlere teslim ediyor. Eğitim kamusal bir hizmet olmaktan çıkarılarak kişisel bir anlayışla tekrar inşa ediliyor. Bu süreçte kız çocukları eğitimde giderek derinleşen eşitsizliklerden daha çok etkileniyor. Çocuk yaşta mesken işlerinde, çocuk bakımında klasik bayan rollerini üstlenmek zorunda bırakılıyor. Çocuk yaşta evlendirilmeye, hatta anne olmaya mecbur ediliyor.

Bayanlar cumhuriyetin en kıymetli kazanımlarından biri olan eğitim alma ve meslek edinme hakkından vazgeçmiyor! Eğitim haklarından artık feragat etmeyeceklerini bildiriyor.

● 18 yaşına kadar kadın-erkek tüm bireylerin eğitimi mecburidir.

● Kız çocuklarını okula göndermeyen aileler, psikologlar ve pedagoglar eşliğinde ziyaret edilerek kızlarını okula göndermek üzere ikna edilmelidir. İkna edilemeyen ailelerin kız çocuklarının eğitimi devlet teminatında olmalıdır.

● 15-18 yaş ortası evlilikler ebeveyn müsaadesi olsa bile yasaklanmalıdır.

Nefret kabahatleriyle mücadeleye!

Bayana dönük aşağılayıcı sözler bugün medyadan siyaset alanına, kültür sanattan çalışma ömrüne kadar her alana yayılmıştır. Bayanı değersizleştirici tüm bu telaffuz ve davranışlar bayanların hayatını etkilemektedir. Bayanlar mesleklerini seçerken, kararlarını alırken, hatta sokağa çıkarken bile ayrımcı lisanın tesirinde kalıyor. Lakin insanı değersizleştiren ve ayrımcılıkla aşağılayan her türlü tavır nefret hatasıdır.

Bayanlar artık nefret cürümlerinin hayatlarını etkilemesi istemiyor. Bu nedenle;

● Bayanı aşağılayan, nesneleştiren her türlü aşağılayıcı tabir için kamu davası açılmalıdır.

● Erken çocukluk çağından yüksek eğitime dek tüm seviyelerde eşitlikçi ve özgürlükçü bir eğitim verilmesi mecburidir.

● Kültür sanattan medyaya, akademiden siyasete, mahallelerden işyerlerine toplumsal ömrün her alanı ayrımcı, aşağılayıcı her türlü içerikten arındırılmalı, eşitlikçi bir biçimde yine inşa edilmelidir..

Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkan bu ülkenin bayanları geleceğini ne emperyalizmin tahlil tekliflerine ne de yozlaşmış siyaset alanına bırakacaktır. Bu ülkenin bayanları kendi geleceklerini kendileri belirleyecek, bunun için uğraştan vazgeçmeyecektir. Üstelik sırf şiddet ile değil, topyekün gericilikle, emeklerini çalanlarla, eğitim hakkını gasbedenlerle, eşitsizlikten nemalananlarla gayret edecek, kesinlikle kazanacaktır. İstanbul Sözleşmesi’nden korkanların karşısına, nasıl bir ülke kuracağımızı gösteren kararlarımızla çıkmanın vaktidir.

Eşit ve özgür yarınların kurulması için omuz ver, birlikte kazanalım!

Adana Akkapı Bayan Dayanışma Komitesi

Aliağa Bayan Dayanışma Komitesi

Altayçeşme Bayan Dayanışma Komitesi

Antalya Bahçelievler Bayan Dayanışma Komitesi

Antalya Güzeloba Bayan Dayanışma Komitesi

Ayrancı Bayan Dayanışma Komitesi

Bağcılar Bayan Dayanışma Komitesi

Bahçelievler Bayan Dayanışma Komitesi

Bakırköy Bayan Dayanışma Komitesi

Banka İşçileri Bayan Dayanışma Komitesi

Batıkent Bayan Dayanışma Komitesi

Bayraklı Bayan Dayanışma Komitesi

Bayrampaşa Bayan Dayanışma Komitesi

Beyoğlu Bayan Dayanışma Komitesi

Bitlis Bayan Dayanışma Komitesi

Bornova Bayan Dayanışma Komitesi

Bursa Osmangazi Bayan Dayanışma Komitesi

Cihannüma Bayan Dayanışma Komitesi

Çanakkale Kepez Bayan Dayanışma Komitesi

Çanakkale Merkez Bayan Dayanışma Komitesi

Çeliktepe Bayan Dayanışma Komitesi

Çeşme Bayan Dayanışma Komitesi

Çiğli Bayan Dayanışma Komitesi

Diyarbakır Bayan Dayanışma Komitesi

Doğukent Bayan Dayanışma Komitesi

DTCF Bayan Dayanışma Komitesi

Eryaman Bayan Dayanışma Komitesi

Esat Bayan Dayanışma Komitesi

Eskişehir Vişnelik Bayan Dayanışma Komitesi

Gebze Bayan Dayanışma Komitesi

Güzeltepe Bayan Dayanışma Komitesi

Hacettepe Üniversitesi Bayan Dayanışma Komitesi

Hatay Bayan Dayanışma Komitesi

İçerenköy Bayan Dayanışma Komitesi

İlker Bayan Dayanışma Komitesi

İncirli Bayan Dayanışma Komitesi

Karataş Bayan Dayanışma Komitesi

Kayseri Bayan Dayanışma Komitesi

Kocamustafapaşa Bayan Dayanışma Komitesi

Konya Bayan Dayanışma Komitesi

Manisa Salihli Bayan Dayanışma Komitesi

Marmara Ü. Bayan Dayanışma Komitesi

Mersin Karaduvar Bayan Dayanışma Komitesi

Muğla Ortaca Bayan Dayanışma Komitesi

Plaza Ofis İşçileri Bayan Dayanışma Komitesi

Samsun Atakum Bayan Dayanışma Komitesi

Sarıgazi Bayan Dayanışma Komitesi

Seferihisar Bayan Dayanışma Komitesi

Seyran Bayan Dayanışma Komitesi

Sincan Bayan Dayanışma Komitesi

Sokullu Bayan Dayanışma Komitesi

Tekirdağ Alipaşa Bayan Dayanışma Komitesi

Uğur Mumcu Bayan Dayanışma Komitesi

Üsküdar Bayan Dayanışma Komitesi

Van Bayan Dayanışma Komitesi

Yeldeğirmeni Bayan Dayanışma Komitesi

YTÜ Bayan Dayanışma Komitesi

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Kadınlar eşitlik ve özgürlük için kararlarını açıkladı için yorumda bulun

    Kadınlar eşitlik ve özgürlük için kararlarını açıkladı için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Kadınlar eşitlik ve özgürlük için kararlarını açıkladı için ilk yorumu yapabilirsin.