Karaburun Belediye Başkanı Sn. İlkay Girgin Erdoğan’dan Kamuoyuna Zorunlu Açıklama

Karaburun Belediye Lideri Sn. İlkay Girgin Erdoğan’ın kamuoyuna ve Karaburunlulara zarurî bir açıklama yaptı. Açıklamada şu sözler yer aldı;

“Son üç gündür malum yandaş basın kümesinin gazetelerinde, AKP İlçe Lideri A. Avcı’nın beyanları kaynak gösterilerek Belediyemize ve şahsıma karşı artık alışık olduğumuz temelsiz savlar yöneltilmektedir.

Bahse bahis suçlamalarda, ilçemiz Mordoğan Mahallesi 289 ada 34 nolu parselde bulunan taşınmazda yapılan imar uygulaması hakkında “Belediyemizin kanun ve plan dışı müsaade verdiği”, “Taşınmazın Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Küme Lider Vekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Engin Altay’a ilişkin olduğu” argümanları lisana getirilmiştir.

İsmi geçen taşınmazın mülkiyet yapısının Sayın Engin Altay ile rastgele bir münasebetinin bulunmadığı şahsen kendisi tarafından yapılan basın açıklaması ile yalanlanmış, basın açıklaması kendisinin toplumsal medya hesabından duyurulmuş, ilgili yandaş basın organlarına tekzip gönderilmiş ve palavra tezlerde bulunanlar hakkında hata duyurusunda bulunulmuştur.

Bildiğiniz üzere, ilçemiz 15 Mart 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Özel Etraf Müdafaa Bölgesi (ÖÇKB) ilân edilmiş, ilçemizdeki yapılaşma süreçleri çok sıkı kurallara bağlanmış, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı ile Belediyemizin eşgüdümlü ve uyumlu çalışması sonucunda oluşan plan notlarına sıkı sıkıya ahenk sağlanmıştır.

Bu kapsamda pek çok kere vatandaşlarımızla toplumsal medya hesaplarımızda paylaştığımız üzere; imar planlarına ve plan notlarına ters rastgele bir yapılaşmanın tespit edilmesi ve/veya ihbar edilmesi halinde Belediyemiz; taşınmaz sahibinin kim olduğuna, ne işle meşgul olduğuna bakmaksızın gereken tüm süreçleri yapmaktadır.

A.Avcı’nın açıklamalarında bahsi geçen, 9 Mayıs 2012 tarihinde bir vatandaşımız tarafından satın alınan ve “Zeytinlik” vasfında bulunan yerde, sahibi tarafından Belediyemizden yapılaşma müsaadesi talep edilmesi üzerine, öbür tarım yerleri üzerindeki yapılaşma süreçlerinde takip edilen yasal prosedür izlenmiştir.

Bu çerçevede İzmir Vilayet Tarım ve Orman Müdürlüğü başta olmak üzere; hususla direkt ilgili ve/veya illiyet bağı olan DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Etraf ve Şehircilik Vilayet Müdürlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nden Belediyemizce görüş talep edilmiştir.

Arazinin “Zeytinlik” vasfında olması nedeniyle, İzmir Vilayet Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden hangi tip tarım toprağı olduğu ve arazinin çeşidine nazaran bu arazi üzerindeki yapılaşmanın koşulları sorulmuştur.

Talebimize istinaden İzmir Vilayet Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden Belediyemize ulaşan 7 Ağustos 2020 tarihli yazıda; teknik elemanlar tarafından yerde inceleme yapıldığı, kendilerine sunulan ve ekte gönderilen mimari projeye sadık kalınması, arazi vasfının değiştirilmemesi ve 314,5 metrekare olarak planlanan ve “Zeytin Sürece Tesisi ve Bakıcı Evi” olarak projelendirilen taşınmazın hedefi dışında kullanılmaması kuralıyla mimari projeye ruhsat verilmesi uygun bulunarak olumlu görüş bildirilmiştir.

Bu yazı ve proje ekinde ayrıyeten, Belediyemize inşa edilecek yapının arazi üzerindeki pozisyonuna ait koordinatları da içeren bir Vaziyet Planı da gönderilmiştir. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü de Kurumların bu olumlu görüşlerine dayanarak İzmir Vilayet Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce onaylanarak tarafımıza gönderilen projeye inşaat ruhsatı vermiştir.

Belediyemizce bu kapsamda İzmir Vilayet Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden onay alınarak ilçemiz hudutlarında süreç gören yaklaşık 30 adet tarım yeri bulunmaktadır. Bu yerlerden 24’ü Karaburun Belediyesi’nden inşaat ruhsatı alarak yapılaşmıştır. 6 adedi ise hala tarım toprağı vasfında bulunmaktadır ve inşaat ruhsatı alınmamıştır.

İnşaatın tamamlanması ve Yapı Kullanma Müsaade Dokümanı talep edilmesi üzerine, Karaburun Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü takımı 29.8.2021 tarihinde projede incelemelerde bulunmuş, inşaatın projeye uygun olduğunun tespit edilmesi üzerine yapıya “Yapı Kullanma İzni” verilmiştir.

Bugün gelinen noktada, haberde ismi geçen taşınmaza ilişkin mimari projede bulunmayan bir inşaat imalatının tespit edilmesi durumunda, Belediyemiz elbette ve hiç duraksamadan gereken süreçleri yapacak, yetkisini sonuna kadar kullanacaktır.

Tüm iş ve süreçleri şeffaf ve daima kontrole açık biçimde yürüyen Karaburun Belediyesi’ni, bu imar süreci örneğinden yola çıkarak amaç tahtasına oturtmak; ülkemizin iktidar adayı partisi CHP’nin zirve yöneticisini temelsiz formda bu sürece dâhil ederek yıpratmaya çalışmak;

Sayın Engin Altay’ın Karaburun’u ziyareti sırasında çekildiğimiz ve dünya üzerindeki tüm kullanıcılara açık olan toplumsal medya hesaplarımda yayınlanan fotoğrafı bu ruhsat sürecinin kelamda bir modülü olarak sunmaya çalışmak; mahallî siyaset yapmak yerine yandaş basının muhbir muhabirliğine soyunmak; derin bir ruhsal psikolojik buhran halinin ve acziyetin müstesna bir göstergesidir. İbret alınması gerekir!

Mevzuyu samimiyet ve açıklıkla, tüm hemşehrilerimin ve yurttaşlarımızın bilgilerine hürmetlerimle sunuyorum.

Av. İlkay Girgin Erdoğan

T.C. Karaburun Belediye Başkanı”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

  • Ana Sayfa
  • Gündem
  • Karaburun Belediye Başkanı Sn. İlkay Girgin Erdoğan’dan Kamuoyuna Zorunlu Açıklama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Karaburun Belediye Başkanı Sn. İlkay Girgin Erdoğan’dan Kamuoyuna Zorunlu Açıklama için yorumda bulun

    Karaburun Belediye Başkanı Sn. İlkay Girgin Erdoğan’dan Kamuoyuna Zorunlu Açıklama için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Karaburun Belediye Başkanı Sn. İlkay Girgin Erdoğan’dan Kamuoyuna Zorunlu Açıklama için ilk yorumu yapabilirsin.