Kıskançlığınızın Sebebi Çocukluğunuzda Ebeveyninizle Yaşadığınız İlişki Olabilir

Herkes kıskançlık hissini yaşayabilir, partnerini kıskanabilir. Fakat bu kıskançlık duygusu çoka gittiğinde hem şahsa hem de partnerine ziyan verebilir. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psikolog Okan Dansuk ile çiftler ortasında yaşanan kıskançlığı ve nedenlerini konuştuk.

Beşerler varoluştan beri daima irtibat ve etkileşim halindedir. Bu irtibatlar kimi vakit, yarar, çıkarım, iş birliği için kurulsa da kimi vakitte sevgi, aşk ve dilek üzerine kurulmuştur. Bireyler, etrafındaki insanların âlâ olduğu ya da kendisinin makûs olduğu durumlara katlanamadığını hissettiği anlar yaşayabilir. Bu hissiyatın kıskançlık olarak isimlendirildiğini söyleyen DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Okan Dansuk, “İnsanlar sahip olduğu bedelleri kaybetme konusunda kaygı ve dert duyabilir, bu ihtimallerin varlığı şahısları gerilimli hissettirebilir. Bu ve bu üzere birçok his, şahısların etrafındaki insanlara ve kendilerine karşı hissettikleri ve gösterdikleri tavırlarla ilgilidir. Çiftler ortasında oluşan bir münasebette bireylerin kıskançlık hissetmeleri de bu sebeplerden kaynaklanır” diyor.

Kıskançlığın üç hali

Pekala kıskançlık yalnızca histen mı ibaret? Yapılan araştırmalar ve bunların sonucunda oluşturulan teoriler, romantik kıskançlığı his, fikir ve davranış olmak üzere 3 ana öge üzerinde ele alıyor. Bu çerçevede kıskançlık bireyin romantik partneri ile ortasında oluşabilecek ve münasebetini etkileyecek irtibat ve etkileşimin, bağının varlığına, kalitesine, birebir vakitte kişinin kendi özsaygısına karşı oluşabilecek tehditlere verdiği duygusal, düşüncesel ve davranışsal reaksiyonların bütünü olarak isimlendiriliyor. Psk. Dansuk, bu durumu şöyle açıklıyor: “Bireyin partnerini rakip olarak görülen öbür bir bireye kaybetme durumuna karşı hissettiği endişe, hüzün, öfke, dert, tasa üzere hislerin ortaya çıkmasına duygusal kıskançlık ismi verilir. Yaşanılan yahut yaşanabilecek bir olay karşısında hissedilen hisler, şahısların öbür bir bireyin varlığından kuşku duymaya yönelik varsayımsal niyetlere sahip olması düşüncesel kıskançlığı ortaya çıkarır. Sonuç olarak, birey hissedilen bu olumsuz hisler ve akıldan geçen olumsuz kanılar ile savaşabilmek ismine kendisini belli, rutin, daima ve rahatsızlık verici davranışlar içerisinde bulabilir. Partnerini daima sorgulaması, sorular sorması, telefon, çanta ve kıyafet üzere ferdî eşyaların karıştırılması ve takip edilmesi üzere birçok davranış kalıpları ile bu rahatsızlıkları gidermeye çalışır, bunun ismi da davranışsal kıskançlıktır.”

Yapılan araştırmalarda, romantik bağlantılarda kıskançlık yaşayan bireylerin cinsiyet ve yaş kümesine nazaran dağılımı incelendiğinde, bayanların duygusal kıskançlığı erkeklere nazaran daha fazla yaşadığı belirtilmiş ve bireylerin yaşları arttıkça kıskançlık hislerinin azaldığı gözlemlenmiş. Kıskançlıktaki cinsiyet rolünün, yaşanılan toplumun kültürel yapısı, bireylerin özerk durumları ve genetik faktörler üzere ögelerle açıklanabileceğini belirten DoktorTakvimi.com uzmanlarından Psk. Dansuk, bağda geçen müddetin fazla ve bağ tatmininin yüksek olmasının, çiftlerin kıskançlık durumuna karşı daha sağlıklı ve yapan bir biçimde yaklaştığı düşünüldüğünü söylüyor. Bu durumun aksinin gözlemlendiği ve düşünüldüğü araştırmaların da bulunduğuna dikkat çeken Psk. Dansuk, “İlişki müddetinin uzun olmasının ve uygar durumun evli olarak ele alındığı çiftlerde hissedilen hislerin öfke, saldırganlık, nefret, intikam üzere olumsuz olarak da ortaya çıktığı gözlemlenmiştir” diyor.

Ebeveynlerimize bağlanma formumuz kıskançlıkla ilişkili

Psk. Dansuk, kıskançlığın şahısların bağlanma tarzları, itimat, benlik hürmeti, algılar üzere etkenler ile değişim gösterebileceğine dikkat çekiyor. Küçük yaşlarda ebeveynlerimize olan bağlanma formumuzun, ileriki yaşlarda romantik partnerimize olan bağlanmamızı etkileyebileceğinin altını çizen Psk. Dansuk, kelamlarını şöyle sürdürüyor: “Bireylerin bebeklik ve çocukluk periyotlarında ebeveynleri (özellikle anne) ve/veya bakım verenleri ile inançlı bağlanan şahısların ilgilerinde, karşıdaki kişi ile daha yakın, ölçülü ve yapan bir ilgi kurduğu ve o şahsa karşı olumlu fikirlere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Kaçıngan bağlanan bireyler, bağlı oldukları kişi hakkında, öbür tiplere nazaran daha az olumlu inanışa sahiptirler. Bu sebeple, inanç duymak ve yakın hissetmek onlar için zorlaşmaktadır. Telaşlı bağlanma özelliği gösteren bireyler ise karşıdaki kişinin hissettiği hislere, aktardığı fikirlere inanma konusunda tereddütler taşır ve tercih edilip edilmedikleri konusunda korku hissederler. Yapılan araştırmalarda kıskançlığı en fazla yaşayan bireylerin korkulu, daha sonra ise kaçıngan bağlanma tipine sahip olan bireyler oldukları bulunmuştur.”

Kıskançlıkla partnerlerin ortasında oluşan inancın gelişimi de direkt ilişkili… Bireylerin birbirlerine olan inançlarının, denetimci, baskıcı ve kuşkucu bir temele dayanması, kıskançlık hislerinin körüklenmesi manasına geliyor. Olumlu fikirler ile bağlılık kuran bireyler ise terk edilme, aldatılma üzere olumsuz kanılar ve bunların getirmiş olduğu korku, endişe ve gerilim üzere hisleri çok formda deneyim etmiyor. Kişinin benlik hürmetinin düşük yahut olumsuz olmasının da kıskançlığı yüksek düzeyde yaşamaya sebebiyet vereceği düşünülüyor. Psk. Dansuk, kişinin kendisini rakip bireylerle ve bağdaki yeterliliği hakkında sorgulaması, bunların sonucunda olumsuz sonuçlar almasıyla kıskançlık ve beraberinde öfke, saldırganlık, hudut üzere hisler gelişebileceğinin altını çiziyor. Psk. Dansuk, geçmişte bireylerin deneyim ettiği olaylar, toplumsal etrafında tanıklık ettikleri ve daha evvelden şekillenmiş olan algısal yaklaşımların partnerlerinin kendilerini terk edeceği, aldatacağı, bağlantının ziyan göreceği yahut bitebileceğine yönelik gerçeği yansıtmayan, abartılı fikirler oluşturabileceğine de dikkat çekiyor.

“Bireylerin bu üzere durumların önüne geçmek, kıskançlığı uç düzeylerden fazla olağan bir his olarak yaşaması, bireylerin kendi hislerini ve kanılarını partnerlerine aktarmasıyla sağlanabilir” diyen Psk. Dansuk, şöyle devam ediyor: “Ayrıca, partnerler ortasında kurulan bağlantının tipi hayli kıymetlidir. Bir partnerin, saldırgan bir bağlantı lisanı kullanması ve tetikleyici, rahatsız edici davranışlar sergilemesi, başka partneri savunmaya itecek yahut onun da saldırması için bir imkân sunacaktır. Bu sebeple, sorun belirlenemeyecek, sorun ise tahlile kavuşmadan bahsin üstü örtülecektir. Böylece, kapanmayan mevzular, benzeri bir olay yaşandığında tekrar gün yüzüne çıkacaktır. Bu türlü bir durumda olumsuz his ve kanıların niye ortaya çıktığını anlamaya çalışmak kadar, bu abartılı, rahatsızlık uyandıran fikirlerin neler olduğunu anlamak ve bunları mantıklı niyetler ile çürütmek epeyce sağlıklı ve hakikat bir yol olacaktır. Lakin bir alaka sorununun hiçbir vakit tek bir kişinin sorunu olmadığını da unutmamak gerek. Bu sebeple, sorunların aşılamadığı, olasılıkların tükendiğinin düşünüldüğü noktada bir ruh sıhhati profesyonelinden dayanak almak, kısır döngünün kırılmasına yardımcı olacaktır.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

  • Ana Sayfa
  • Sağlık
  • Kıskançlığınızın Sebebi Çocukluğunuzda Ebeveyninizle Yaşadığınız İlişki Olabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Kıskançlığınızın Sebebi Çocukluğunuzda Ebeveyninizle Yaşadığınız İlişki Olabilir için yorumda bulun

    Kıskançlığınızın Sebebi Çocukluğunuzda Ebeveyninizle Yaşadığınız İlişki Olabilir için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Kıskançlığınızın Sebebi Çocukluğunuzda Ebeveyninizle Yaşadığınız İlişki Olabilir için ilk yorumu yapabilirsin.