Öğretmenlik Meslek Kanunu Beklentileri Karşılayacak Şekilde Yeniden Düzenlenmelidir

Eğitim-Bir-Sen Sakarya Şube Lideri Murat Mengen; TBMM tarafından 3/2/2022 tarihinde kabul edilen 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen müstakil bir kanun beklentisini karşılama istikametinde olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır dedi.

Mengen; Meslek kanununun, meslek basamaklarının yine hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere fiyat ve ek derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı imtihanın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi üzere değerli özlük hakları ihtiva etmesi istikametiyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve Eğitim-Bir-Sen’in toplu mukavele masasına taşımış olduğu taleplerini karşıladığını, lakin ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten mahrum olduğunu tabir etmiş; bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, misyon ve sorumlulukları noktasında bir meslek kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ek düzenlemelere muhtaçlık olduğunu lisana getirmiştik biçiminde konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle tekrar düzenlenmelidir diyen Mengen; Bu nedenle hazırladığımız ve Ulusal Eğitim Bakanlığı’na, TBMM Başkanlığı’na, Meclis’te kümesi bulunan partilerin yöneticilerine sunacağımız kanun taslağında şu teklifler yer almaktadır:

-Öğretmenlik, “özel bir ihtisas mesleği” olarak ele alınmalı, resmî eğitim kurumları ile öteki kamu kurumlarında öğretmenlik, öğretmen takım unvanındaki takımlı memurlar eliyle yürütülmelidir.

-Öğretmen takımına yapılacak atamalarda, yalnızca Kamu İşçisi Seçme İmtihanı puan üstünlüğü temel alınmalı; kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olmak adaylığa son verme kaideleri ortasından çıkarılmalıdır.

-Kariyer basamaklarında ilerleme, yalnızca öğretmenlikteki hizmet mühleti ile eğitim programı ve mesleksel çalışmaya dayalı olarak tasarlanmalı; öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar başöğretmenlik unvanı alabilmelidir.

-Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar uzman öğretmen unvanı için öngörülen eğitim programından, doktora eğitimini tamamlayanlar ise uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen eğitim programından muaf tutulmalıdır. Öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti bulunanlardan doktora eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı alabilmelidir.

-Öğretmen unvanlı takımlarda bulunmakta iken, fiilen öğretmenlik yapmayanlar yahut sonrasında öğretmen takımı dışındaki takımlara atananlara da uzman/başöğretmenlik için müracaat hakkı tanınmalıdır.

-Eğitim kurumu müdürlüğü, eğitim kurumu müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı öğretmenliğin yanında ikinci vazife kapsamında yürütülmeli; lakin dört yıl yahut daha fazla müddetli görevlendirmeler, özlük hakları, atama ve terfi istikametinden şube müdürü takımında geçirilmiş müddetlerden sayılmalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticiliğine görevlendirilmek için Ulusal Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak yazılı imtihanda başarılı olmak kaidesi aranması kâfi görülmeli; yazılı imtihanda 100 üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere müracaatta bulunabilmelidir.

-Eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirilenler, isteğe, mazeret durumuna yahut hizmetin gereğine dayalı olarak unvanları üzerinde kalmak üzere vilayet içinde yahut vilayetler ortasında yer değiştirme suretiyle bir öbür eğitim kurumuna görevlendirilebilmelidir.

-Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlerin haftalık çalışma mühleti 40 saat olmalı; eğitim kurumlarının ve eğitim-öğretim hizmetlerinin özellikleri dikkate alınmak suretiyle haftalık 40 saati aşmamak üzere farklı çalışma mühletleri tespit olunabilmesinin yanı sıra fiyat ödenmeksizin haftalık 40 saati aşan çalıştırma yahut görevlendirme yapılmamalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere, 1500 puan karşılığında yan ödeme yapılmalıdır.

-Eğitim kurumu müdürlerine yüzde 200, eğitim kurumu müdür başyardımcılarına yüzde 185, eğitim kurumu müdür yardımcılarına yüzde 175, öğretmenlerden; 1 ve 2. derecelerden aylık alanlara yüzde 150, 3 ve 4. derecelerden aylık alanlara yüzde 125, öbür derecelerden aylık alanlara yüzde 100 oranında eğitim-öğretim tazminatı ödenmelidir.

-Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici ve öğretmenlere; vazife yapılan yere nazaran yüzde 10 ila yüzde 90 ortasında değişen oranlarda ek tazminat ödenmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığı takımlarında vazife yapanlardan fiilen eğitim kurumu yöneticiliği yahut öğretmenlik yapıyor olmak ya da yapmış olmak kaydıyla, uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara yüzde 60, başöğretmen unvanını kazanmış olanlara yüzde 120 oranında eğitim-öğretim tazminatı ödenmelidir.

-Eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere, ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığına; eğitim kurumu müdürlerine yüzde 200, eğitim kurumu müdür başyardımcılarına yüzde 185, eğitim kurumu müdür yardımcılarına yüzde 175, öğretmenlere yüzde 150 oranlarının uygulanması suretiyle hesaplanan fiyatta ek ödeme yapılmalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticiliğine vekâleten yahut süreksiz görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, asaleten görevlendirmede Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak yazılı imtihana girebilme hakkını elde etmiş olması dâhil tüm koşulları taşımaları kaydıyla, eğitim-öğretim tazminatı ve ek ödeme farkı, vekâleten yahut süreksiz görevlendirme suretiyle misyona başlanıldığı tarihten itibaren ve bu vazife fiilen yapıldığı sürece ödenmelidir.

-Ek ders fiyatı karşılığında yapılacak ders, ders niteliğinde yahut ders dışı görevlendirmelerde, ders saati başına 200 gösterge sayısının devlet memurları için belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan ölçü üzerinden ödenmelidir.

-Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ek gösterge dâhil en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 165’i oranında ödenmelidir.

-Öğretmenlerin vazife, hak, yetki ve sorumlulukları mesleksel özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak detaylı bir formda düzenlenmelidir.

-Eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında yahut verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet yahut tehdit kullanan bireylere yönelik mahpus cezası verilmesi; eğitim kurumlarında misyon yapan çalışana karşı misyonları sırasında yahut vazifeleri hasebiyle işlenen taammüden yaralama kabahati tutuklama nedeni varsayılan cürümlerden sayılması; eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında yahut bu vazifelerden ötürü eğitim kurumlarında çalışan çalışana karşı işlenen kabahatler sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan süreçler ve davalarda çalışanın talebi üzerine bakanlıkça türel yardım yapılması noktasında düzenlemeler yapılmalıdır.

-Özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim kurumu yöneticileri ile öğretmenlere ödenecek net aylık fiyat ile ek ders fiyatı, bu bireylerin dengi olan resmî okullarda misyonlu yönetici ve öğretmenler için tespit edilen ölçüden az olmamalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki resmî kurumlarda vazife yapan öğretmenlere de aranan kuralları sağlamak kaydıyla uzman öğretmen ve başöğretmen sertifikası düzenlenebilmelidir.

-Sözleşmeli öğretmenler kuralsız ve direkt öğretmen takımlarına geçirilmeli ve sözleşmelilikte geçen müddetleri hizmet müddetlerinden sayılmalıdır.

-Ücretli öğretmenlere ödenecek aylık net fiyat meblağı, aylık net taban fiyattan az olmamalı; bu bireylerin sigorta prim ödeme gün sayıları aylık 30 gün üzerinden hesaplanmalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticilerine ve öğretmenlere ek bir derece verilmelidir.

Kaynak: (BYZHA) – Beyaz Haber Ajansı

  • Ana Sayfa
  • Eğitim
  • Öğretmenlik Meslek Kanunu Beklentileri Karşılayacak Şekilde Yeniden Düzenlenmelidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Öğretmenlik Meslek Kanunu Beklentileri Karşılayacak Şekilde Yeniden Düzenlenmelidir için yorumda bulun

    Öğretmenlik Meslek Kanunu Beklentileri Karşılayacak Şekilde Yeniden Düzenlenmelidir için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Öğretmenlik Meslek Kanunu Beklentileri Karşılayacak Şekilde Yeniden Düzenlenmelidir için ilk yorumu yapabilirsin.