Şişecam Yenişehir Düzcam Tesisinde 400 Milyon Lira Yatırımla Yenilediği 240 Bin Ton Kapasiteli Fırınını Ateşleyerek Devreye Aldı

Türkiye’nin en esaslı sanayi kuruluşları ortasında yer alan Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisinde yaklaşık 400 Milyon liralık (yaklaşık 42 Milyon Euro) yatırımla soğuk tamiratını tamamlayarak yenilediği düzcam altı numaralı fırınını ateşledi. Düzcam alanında inşaattan mobilyaya, beyaz eşyadan otomotive birçok kesime girdi sağlayan Şişecam’ın yenilediği 240 Bin ton kapasiteli fırınla pazara sunulacak olan son teknoloji eserler, global salgın periyodunda dalgalı bir seyir izleyen ve son periyotta süratle artan yurt içi pazar talebine de karşılık verecek.

Şişecam İdare Heyeti Lideri ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, global salgın devrinde Şişecam’ın cam dalındaki gelişmeleri tüm paydaşları ile tertipli ve daima olarak paylaşmayı ön planda tuttuğunu belirterek “Dünya, pandemi nedeniyle global ölçekte tedarik zincirlerinin kırıldığı, arz-talep istikrarının birçok dalda bozulduğu, belirsizliklerin hâkim olduğu güçlü bir devirden geçiyor. Bu güçlü periyodun başından itibaren, Şişecam, cam kesimindeki tüm paydaşları ile daima ve tertipli bağlantı kurarak gelişmeleri aktarmış, girdi verdiği tüm dalların muhtaçlıklarını karşılamak üzere çok sayıda önlemi ve aksiyonu süratle devreye almış, yurt içinde oluşan sıra dışı lakin ülkemiz ve dalımız için memnuniyet verici talep artışını karşılamaya yönelik ağır uğraş göstermiştir.” dedi.

Türk cam endüstrinin kurucusu Şişecam’ın 85 yılı aşkın geçmişinde, her periyotta olduğu üzere global salgın periyodunda de olağandışı şartlara karşın Türkiye için paha yaratmayı sürdürdüğünü belirten Kırman: “Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı şartlara karşın ülkemizin cam talebini karşılama ve ülkemiz iktisadı için bedel yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı da orta vermeden sürdürdük. 2020 yılı Ekim ayında devreye aldığımız sekizinci fırınla Avrupa’nın en büyük düzcam üssü haline getirdiğimiz Polatlı tesisinin akabinde bugün Yenişehir düzcam tesisimizde soğuk tamirini tamamladığımız altıncı fırınımızı da ateşleyerek devreye alıyoruz. Bu fırınla sağlanacak olan yıllık 240 Bin ton ek kapasite ile inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv bölümünün ağır taleplerine yanıt verebilecek arz imkanına erişilmiş olacaktır. Yılın son çeyreğinde Yenişehir tesisimizde soğuk tamiri tamamlanacak olan tekrar 240 Bin ton kapasiteli beşinci fırının da devreye alınmasının akabinde Şişecam, Türkiye’de 2 Milyon tona ulaşan heyeti düzcam üretim kapasitesini faal olarak kullanarak, Türkiye için bedel yaratmaya kesintisiz devam edecektir.” diye konuştu.

02.04.2021 – Düzcam, cam mesken eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı üzere camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncu olan Şişecam, Yenişehir düzcam üretim tesisinde yaklaşık 400 Milyon liralık (yaklaşık 42 Milyon Euro) yatırımla yenilediği düzcam fırınını ateşledi. Aralıksız yatırımlarıyla Türkiye için üreterek, bedel yaratmaya devam eden Şişecam, yenilediği 240 Bin ton kapasiteli fırınla pazara sunulacak son teknoloji eserler ile, bilhassa global salgın devrinde dalgalı bir seyir izleyen ve son periyotta süratle artan yurt içi düzcam talebine yanıt verecek.

Türk cam endüstrinin kurucusu Şişecam’ın 85 yılı aşkın geçmişinde, her devirde olduğu üzere global salgın periyodunda de olağandışı şartlara karşın Türkiye için paha yaratmayı sürdürdüğünü belirten Kırman: “Küresel salgının yarattığı belirsizlik ortamına ve olağandışı şartlara karşın ülkemizin cam talebini karşılama ve ülkemiz iktisadı için kıymet yaratma önceliğimiz kapsamında yatırımlarımızı da orta vermeden sürdürdük. 2020 yılı Ekim ayında devreye aldığımız sekizinci fırınla Avrupa’nın en büyük düzcam üssü haline getirdiğimiz Polatlı tesisinin akabinde bugün Yenişehir düzcam tesisimizde soğuk tamirini tamamladığımız altıncı fırınımızı ateşleyerek devreye alıyoruz. Bu fırınla sağlanacak olan yıllık 240 Bin ton ek kapasite ile inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv kesiminin ağır taleplerine karşılık verebilecek arz imkanına erişilmiş olacaktır. Yılın son çeyreğinde Yenişehir tesisimizde soğuk tamiri tamamlanacak olan yeniden 240 Bin ton kapasiteli beşinci fırının da devreye alınmasının akabinde Şişecam, Türkiye’de 2 Milyon tona ulaşan konseyi düzcam üretim kapasitesini faal olarak kullanarak, Türkiye için kıymet yaratmaya kesintisiz devam edecektir.” diye konuştu.

“Türkiye’de 2 Milyon tona ulaşan üretim kapasitemizle ülkemiz için paha yaratmaya devam ediyoruz”

Global salgının cam kesimini de olumsuz etkilediğini lisana getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman, alınan ekonomik önlemler ve uygulanan tedbirlerin esnemesiyle birlikte camın girdi verdiği dalların olumlu istikamette ivme kazandığını belirtti. Tedarik zincirinin bozulduğu bir devirde oluşan bu ağır talebin dalda arz/talep dengesizliği yarattığını tabir eden Prof. Dr Kırman şöyle devam etti: “İzabe teknolojisine dayanan cam dalı 7/24 çalışma mecburiliği olan güç ağır bir üretim alanıdır. Bu bölümün birinci yatırım maliyetleri yüksek olduğu üzere, cam fırınlarını muhakkak aralıklarla yenileme (soğuk tamir) mecburiliği nedeniyle daima yatırım gereksiniminden kaynaklanan sermaye ağır özelliği bulunmaktadır. Yatırımlarımızın sürekliliğinin sağlanması ve ergitme fırınlarının muhakkak aralıklarla yenilenmesi zaruriliği nedeniyle Yenişehir tesisimizdeki beşinci ve altıncı fırınımız arz/talep istikrarı de gözetilerek olağan planlanan süreçte soğuk tamire alınmıştı. Soğuk tamirini tamamlayarak yeni üretim yetkinlikleri ile donattığımız ve yaklaşık 400 Milyon liralık (yaklaşık 42 Milyon Euro) yatırımla yenilediğimiz altıncı fırınımızı bugün ateşleyerek devreye aldık. Yıllık 240 Bin tonluk altıncı fırınımızın devreye girmesiyle, artan tedarik imkânı sayesinde inşaat, mobilya, beyaz eşya ve otomotiv dalının ağır taleplerine karşılık verebilecek arz imkanına ulaşacağız.”

Global salgın ortamında düzcamda öngörülemeyen bir talep artışı yaşandığına dikkat çeken ve talep artışına yönelik çok istikametli önlemler alındığını tabir eden Kırman: “Bugün düzcam alanındaki faaliyetlerimizi mimari camlar, güç camları ve beyaz eşya camları olmak üzere üç farklı başlıkta yürütüyor; inşaat, mobilya, güç ve beyaz eşya üzere değerli kesimlere girdi sağlıyoruz. Ülkemizde Bursa Yenişehir, Kırklareli, Mersin ve Ankara Polatlı olmak üzere toplamda dört üretim tesisi, sekiz fırın ve 2 Milyon tona ulaşan üretim kapasitemiz ile ülke iktisadı için bedel yaratmaya devam ediyor, global salgının yarattığı belirsizlik ortamına karşın yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

“Düzcam üretimimizin yüzde 90’lık kısmını yurt içi pazara sunuyoruz”

Şişecam’ın bu süreçte üretim kapasitesini artırmaya ve girdi verdiği kesimleri desteklemeye yönelik değerli uygulamalar ve büyük yatırımları hayata geçirdiğini lisana getiren Prof. Dr. Ahmet Kırman, şunları söyledi: “İç pazardaki sıra dışı talep artışını karşılamaya yönelik olarak başta yeni fırın yatırımı ve toplam satışlarda yurt içi satışların hissesinin artırılması olmak üzere ülkemizde ekonomik faaliyetleri destekleyen her türlü tedbir alınmıştır. Bu kapsamda, aylık düzcam sevkiyat kapasitemiz olan 100 Bin tonun tamamını kullanılırken, ihracatımızı değerli ölçüde kıstık ve ülkemizde gerçekleştirdiğimiz düzcam üretiminin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını yurt içi pazara sunduk. Bunun yanı sıra, bilhassa yurt içi pazar talebi paralelinde üretim kapasitesinde artış sağlanması muhtaçlığına yönelik olarak Ankara’nın Polatlı ilçesindeki düzcam üretim tesisimizde 1 milyar TL düzeyinde bir yatırımla (yaklaşık 130 Milyon dolar) yıllık 240 Bin ton kapasiteli yeni fırın yatırımımızı tamamlayarak devreye aldık. Ülkemize olan inancımızın de değerli bir göstergesi olan bu yatırım ile girdi verdiğimiz dalları desteklemeye devam ettik. Her vakit olduğu üzere global salgından kaynaklı bu güçlü devirde de ekosistemimizi desteklemek üzere her türlü uğraş gösterilmiştir. Bu vesileyle, bu süreçte paydaşlarımızın göstermiş olduğu anlayış ve dayanışma ruhu için teşekkür ederiz.”

Yeni üretim yetkinlikleriyle donatılan Yenişehir’deki yeni fırınla Şişecam 16 metreye kadar düzcam üreten sayılı üreticiler ortasında yer alacak

Şişecam’ın Yenişehir düzcam tesisinde Sanayi 4.0’a uygun biçimde ileri teknolojiyle yenilediği ve modernize ettiği altıncı fırını iç pazara sunulan kapasiteyi artırmasının yanı sıra ultra renksiz düzcam üzere katma kıymetli yeni eserleri de pazara sunma imkânı tanıyacak.

Düzcam kesiminde kullanılmakta olan en büyük cam ebadı uzunluğu 6 metre olan Jumbo camlardır. Mega Jumbo düzcamlar, günümüz mimarisinde itibarlı yapıların değerli bir tasarım öğesi olarak öne çıkmaktadır. Kesintisiz cam uygulama imkânı yaratmasıyla, alışveriş merkezleri, müzeler, ofis binaları, stant ve kongre merkezleri üzere yapılarda farklı mimari tasarım imkanları sunarken, yere da sıra dışı bir boyut katmaktadır.

Devreye alınan altıncı fırınla mimari camlar alanında, Türkiye’de birinci Mega Jumbo camı Şişecam’ın Yenişehir tesisinde üreteceğini belirten Kırman: “Mega Jumbo üretim yatırımının Yenişehir altıncı fırınında tamamlanmasıyla, Şişecam, 16 metreye kadar düzcam üreten dünyadaki sayılı üreticilerden biri olacak. Hizmet verdiği tüm dalların gelişimine imkân sağlayan yenilikçi yaklaşımı ve tüm paydaşları için sürdürülebilir paha yaratma anlayışı ile sürdürdüğü yatırımlarıyla Şişecam, Türkiye iktisadına ve cam bölümüne katkı sağlamaya devam edecektir.” dedi.

Şişecam Hakkında

Türkiye’nin en esaslı kuruluşları ortasında yer alan Şişecam düzcam, cam mesken eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı üzere camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında global bir oyuncudur. Bugün dünyada cam konut eşyasında en büyük iki, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici ortasından yer alan Şişecam, dünyanın en büyük sekizinci soda üreticisi olmasının yanı sıra krom kimyasallarında dünya başkanıdır.

Düzcam, cam konut eşyası, cam ambalaj, kimyasallar, otomotiv, cam elyaf, maden, güç ve geri dönüşüm iş kollarında öncü bir rol üstlenen Şişecam, Türkiye’nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya Federasyonu, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD’de üretim faaliyetlerini yürütmektedir.

Şişecam, 85 yıllık tecrübesi, 22 Bin çalışanı, dört kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetleri ve 150 ülkeyi aşan satışlarıyla memleketler arası ölçekte bir şirket olarak, ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma gayesiyle yoluna devam etmektedir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

  • Ana Sayfa
  • Ekonomi
  • Şişecam Yenişehir Düzcam Tesisinde 400 Milyon Lira Yatırımla Yenilediği 240 Bin Ton Kapasiteli Fırınını Ateşleyerek Devreye Aldı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  1. Şişecam Yenişehir Düzcam Tesisinde 400 Milyon Lira Yatırımla Yenilediği 240 Bin Ton Kapasiteli Fırınını Ateşleyerek Devreye Aldı için yorumda bulun

    Şişecam Yenişehir Düzcam Tesisinde 400 Milyon Lira Yatırımla Yenilediği 240 Bin Ton Kapasiteli Fırınını Ateşleyerek Devreye Aldı için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Şişecam Yenişehir Düzcam Tesisinde 400 Milyon Lira Yatırımla Yenilediği 240 Bin Ton Kapasiteli Fırınını Ateşleyerek Devreye Aldı için ilk yorumu yapabilirsin.